Zmiany w wydawaniu posiłków profilaktycznych

Od 9 lipca 2019 r. pracodawcy zyskali nowe możliwości w zakresie zapewnienia posiłku profilaktycznego pracownikom, którzy zatrudnieni są w warunkach szczególnie uciążliwych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (tekst jedn.: Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 279) pracodawca, który zatrudnia pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych ma obowiązek zapewnić im nieodpłatnie posiłki profilaktyczne, w formie jednego dania gorącego.

Posiłki dostarczane są pracownikom wykonującym pracę:

– związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym (w ciągu zmiany roboczej) efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal u mężczyzn i powyżej 1100 u kobiet

– związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym (w ciągu zmiany roboczej) efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet – w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,

– związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym (w ciągu zmiany roboczej) efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet – na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uznaje się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,

– pod ziemią.

Do 8 lipca 2019 r. posiłki profilaktyczne były wydawane w miejscu pracy, a jeśli pracodawca nie miał takiej możliwości powinien zapewnić w czasie pracy:

– korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub

– przyrządzenie ich przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

Od 9 lipca 2019 r. jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracowników pracy lub ze względów organizacyjnych, może:

– dostarczyć pracownikom odpowiednie produkty do ich sporządzenia we własnym zakresie albo

– wydać pracownikom bony, talony, kupony oraz inne dowody uprawniające do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku.

Skład posiłku profilaktycznego:

– gorące danie o wartości energetycznej ok. 1000 kcal (4187 kJ).

Posiłek profilaktyczny powinien zawierać ok.:

  • 50–55% węglowodanów,
  • 30–35% tłuszczów,
  • 15% białek.

Pracodawca powinien zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higienicznosanitarnych przygotowywania oraz spożywania posiłków.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki.