Zmiany w szkoleniach bhp

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać dwie zmiany dotyczące szkoleń BHP. Wprowadzone zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą:

1) zniesienia obowiązku szkoleń okresowych bhp dla stanowisk administracyjno – biurowych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym), chyba że z oceny ryzyka wynika że jest to konieczne.

Jeżeli ocena ryzyka zawodowego wykaże konieczność przeprowadzenia szkoleń bhp dla stanowisk administracyjno biurowych, szkolenie trzeba przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy od dnia wykonania oceny ryzyka.

Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno biurowych będą obowiązkowe również, gdy w trakcie prowadzenia działalności zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka) . W powyższej sytuacji, należy przeprowadzić szkolenie w ciągu 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

2) pełnienia zadań służby bhp przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników i jednocześnie zakwalifikowanego do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia.

Od 1 stycznia 2019 r., pracodawca, który zatrudnia do 10 pracowników lub 50 pracowników (przy czym musi być zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż 3 kategorię ryzyka) oraz ma ukończone szkolenie konieczne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby.