Zasady bhp w pracowni krawieckiej.

  1. Porządek na stanowisku pracy i wokół niego.

Materiały, narzędzia, akcesoria powinny być odkładane w wyznaczone miejsca. Skrawki tkanin, resztki taśm, nici, zużyte i niepotrzebne materiały muszą być wyrzucane do specjalnie wyznaczonych do tego pojemników.

  1. Higiena osobista

Należy zadbać o czystość skóry, paznokci, włosów, wypraną i świeżą odzież, zadbane i wygodne obuwie.

3. Właściwe oświetlenie

Światło emitowane przez sztuczne źródła światła powinno mieć barwę jak najbardziej zbliżoną do światła dziennego. Zaleca się aby osoby praworęczne miały oświetlone stanowisko pracy światłem padającym z lewej strony, osoby leworęczne światłem padającym z prawej strony.

4. Pełne, sprawne okablowanie, włączniki, gniazdka

Przewody pod żadnym pozorem nie mogą leżeć na podłodze, ponieważ takie ułożenie sprzyjałoby potknięciom, jednocześnie izolacja przewodów mogłaby zostać mechanicznie uszkodzona, co zagrażałoby porażeniu prądem elektrycznym. Włączniki, gniazdka musza być uziemione, tzn. zabezpieczone przed porażeniem prądem pracowników.

5. Pomieszczenie pracy zgodne z wymogami prawa.

Temperatura 18oC.

Wentylacja naturalna oraz klimatyzacja.

Wilgotność powietrza od 40%-60%.

Wyposażone w instrukcje: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, apteczkę pierwszej pomocy.

  1. Zabronione jest:

Trzymanie w ustach igieł, szpilek, nici, wszelkich przedmiotów, w przypadku których istnieje ryzyko połknięcia, zadławienia.

Wpinania we własną odzież igieł, szpilek, noszenia w kieszeniach garderoby nożyczek, obcinaczy, wszelkich narzędzi, które zagrażają wbiciem w ciało, skaleczeniem.

Spożywanie posiłków i napojów podczas wykonywania pracy.