Zagrożenia na stanowisku sprzedawcy

Zagrożenia na stanowisku pracy sprzedawcy

Jak w każdej branży, także w handlu mogą zdarzyć się wypadki i wystąpić choroby zawodowe. Zagrożenia na stanowisku pracy sprzedawcy istnieją zarówno w dużych supermarketach jak również w małych np. osiedlowych sklepach, niezależnie od sprzedawanych towarów (odzież, obuwie, artykuły spożywcze, higieniczno – sanitarne, materiały budowlane). Dlatego każdy pracownik powinien być poinformowany o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą i zasadach ochrony przed zagrożeniami. Powyższy obowiązek wynika z Kodeksu Pracy i pracodawcy muszą go wypełniać, co najczęściej czynią podczas  szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poniżej niektóre zagrożenia występujące na stanowisku pracy sprzedawcy:

Czynniki niebezpieczne:

pożar – przyczyną mogą być wadliwe instalacje elektryczne, brak ostrożności pracowników;  należy wyposażyć sklep w sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wytyczyć i oznakować drogi ewakuacyjne,

porażenie prądem – praca z każdym urządzeniem podłączonym do sieci elektrycznej wiąże się z ryzykiem porażenia prądem; warto sprawdzać stan urządzeń elektrycznych, przewodów, gniazdek,

drobne urazy i skaleczenia – spowodowane np. nieuwagą, pośpiechem przy pracy z nożyczkami, nożami, zszywkami, metkownicą, papierem,

upadek na równej powierzchni – potknięcie o wystający przedmiot np. karton; zachować należy ład i porządek w miejscu pracy,

upadek z wysokości – podczas układania towaru w magazynie, na półkach sklepowych – w tym celu używane są drabiny – muszą być atestowane i w dobrym stanie technicznym,

przygniecenie lub przytłuczenie przez spadające przedmioty – niewłaściwie ustawione kartony z towarami  mogą upaść na głowę lub przygnieść inną część ciała; dlatego regały powinny zostać tak zaprojektowane, aby umieszczane na półkach przedmioty nie wystawały poza obrys, regały muszą być również solidnie przytwierdzone do podłoża lub do ściany.

Czynniki szkodliwe:

– czynniki chemiczne (toksyczne środki do zwalczania owadów i gryzoni, środki konserwujące owoce i warzywa, toksyczne lakiery, rozpuszczalniki)

– czynniki fizyczne (zbyt wysoka lub niska temperatura, wilgotność oraz niewłaściwe oświetlenie).

Czynniki uciążliwe:

– podnoszenie i przenoszenie ciężarów,  gdy jest stałą czynnością, może być przyczyną nadmiernego zmęczenia fizycznego, przeciążenia mięśni, stawów, kręgosłupa; w konsekwencji mogą  pojawić się: zmęczenie organizmu, zmniejszona wydolności fizyczna, zwiększona podatności na wypadki skutkująca urazami.

wymuszona pozycja ciała –nie wpływa natychmiastowo na zdrowie ale może spowodować choroby układu szkieletowego; wielogodzinne stanie przy obsłudze klienta lub siedzenie przy kasie powoduje drobne urazy kręgosłupa, a w dłuższym czasie może doprowadzić do patologii układu szkieletowego;  należy właściwie wykorzystywać przerwy w pracy wykonując proste  ćwiczenia rozluźniające.

stres – spowodowany konfliktowymi sytuacjami z klientami, współpracownikami, godzinami nadliczbowymi, pracą w porze nocnej; może powodować zmęczenie i zmniejszenie wydolności umysłowej i psychicznej, zmniejszenie odporności na choroby, pogorszenie sprawności wzroku, słuchu oraz precyzji czynności manualnych; konsekwencjami są błędy w wykonywanej pracy, zła ocena stanu bezpieczeństwa, brak chęci do pracy.

Typowe choroby, powodowane często warunkami pracy w placówkach handlowych dotyczą:

– stóp (płaskostopie),

– podudzia (żylaki),

– kręgosłupa (skrzywienie),

– układu nerwowego (nerwice).

Wśród czynności, przy których najczęściej wypadkom ulegają sprzedawcy to:

– wnoszenie i zdejmowanie towarów z wysokich regałów,

– podnoszenie i przenoszenie towarów i opakowań,

– otwieranie opakowań,

– schodzenie z drabin, schodów.

Wypadki przy pracy, jakim ulegają pracownicy sklepów, to najczęściej wypad­ki lekkie, spowodowane upadkiem pracownika, przedmiotów, nastą­pieniem na przedmioty.

Najczęstszą przyczyną wypadków są:

– niewłaściwa organizacja i metody pracy,

– zniszczone narzędzia ręczne,

– nieprawidłowo zorganizowane stanowiska pracy i przejścia,

– niestosowanie przepisów, instrukcji.

Na stanowisku pracy sprzedawcy istnieje wiele zagrożeń.  Ważne jest aby każdy pracownik został zapoznany z oceną ryzyka zawodowego (niebezpieczeństwami, ich źródłami, skutkami oraz środkami ochrony przez zagrożeniami). Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego umożliwi poprawę warunków pracy, a tym samym wpłynie na wydajność pracy i wynik finansowy firmy poprzez ograniczenie liczby dni absencji, spowodowanych niewłaściwymi warunkami pracy oraz wypadkami przy pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy, w ramach świadczonych przez nas usług wykonujemy m.in. ocenę ryzyka zawodowego.