Zagrożenia na stanowisku krawca. BHP pracowni krawieckiej.

Do głównych obowiązków krawca należy szycie odzieży, nanoszenie poprawek na zakupione ubrania oraz naprawa garderoby. Szyje na zamówienia indywidualne oraz masowe. Klientami krawca są placówki kultury (filharmonie, teatry, kina), restauracje, hotele dla których szyje kurtyny, zasłony, firany, obrusy, pokrowce na krzesła, pościele. Krawiec może wykonywać pracę w małych zakładach usługowych, gdzie odpowiada za cały proces produkcji odzieży:

– przyjęcie zlecenia, tj. „zdjęcie miary”, omówienie stylu, doradztwo koloru, modelu,

– przygotowanie papierowego szablonu,

– wycięcie w materiale poszczególnych elementów odzieży,

– zszycie poszczególnych wykrojonych części tkaniny,

– naniesienie poprawek – dopasowanie do figury klienta,

– wydanie uszytego ubrania klientowi.

Świadcząc pracę dla dużych zakładów przemysłu odzieżowego, najczęściej wykonuje jedną lub kilka z wymienionych czynności.

Krawiec może pracować również w:

– szwalni, w której najczęściej szyje i prasuje,

– krojowni, gdzie przygotowuje a następnie kroi materiały odzieżowe,

– wykończalni.

Szyje odzież lekką, ciężką, również tekstylną skórzaną. Wykonując zadania korzysta z nożyczek, nożyc, igieł, taśm, maszyn krojczych, stebnówki, dziurkarek, pikówki, overlocków, maszyn prasowalniczych (prasy parowe, elektryczne).

Prace wykonywane przez krawca to najczęściej czynności fizyczne, absorbujące układ mięśniowy. Na ogół wykonuje prace manualne w pozycji stojącej, pochylonej. Jest to praca żmudna wymagająca skupienia i uwagi.

Czas pracy

Krawiec wykonuje pracę najczęściej w systemie jedno – lub dwuzmianowym w dni robocze, 8 godzin dziennie. Niekiedy ma wydłużony czas pracy, np. gdy zlecenie musi być wykonane w określonym czasie.

Oświetlenie

Pracuje w pomieszczeniu zamkniętym, w którym powinno być zapewnione światło sztuczne i naturalne. Światło sztuczne powinno być zbliżone do naturalnego, dla osób praworęcznych światło powinno padać na stanowisko z lewej strony lub z przodu dla osób leworęcznych – z prawej strony lub z przodu.

Hałas

W pomieszczeniach, w których jednocześnie pracuje kilka maszyn może powstać hałas. Uszkodzenie słuchu możliwe jest w przypadku długotrwałego wystawienia ucha na zbyt głośne dźwięki maszyn.

Kontakty międzyludzkie

Wykonując prace w jednoosobowym zakładzie, krawiec kontaktuje się bezpośrednio z klientami, ponieważ praca jest indywidualna.

W większym zakładzie, będzie spotykać się z większą grupą osób: współpracownikami, szefem, klientami. W dużych zakładach nie ma bezpośredniego kontaktu z klientami, a jedynie z projektantem, szwaczkami.

Stan zdrowia

Niezbędne warunki fizyczne krawca to zręczność palców i rąk, niezaburzona koordynacja wzrokowo -ruchowa oraz percepcja kształtów, sprawne narządy zmysłów, dobrze rozwinięty zmysł dotyku. Wykonywanie pracy utrudniają zaburzenia układów kostno-stawowego, mięśniowego, poważne wady wzroku i słuchu, nieprawidłowe widzenie barw, alergie, choroby układu oddechowego.

Na liście zagrożeń występujących na stanowisku krawca należy wymienić:

– urazy mechaniczne (ukłucia, przebicia, przeszycia, rany cięte, poparzenia) spowodowane nieuwagą podczas korzystania z narzędzi (nożyczki, igły, szpilki, maszyny prasowalnicze), demontażem osłon, elementami ruchomymi maszyn a także ich wystających części. Wszystkie maszyny i urządzenia muszą być poddawane systematycznym przeglądom, powinny posiadać odpowiednie, wymagane osłony. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika na niekompletnym, uszkodzonym sprzęcie.

– poparzenia gorącymi powierzchniami maszyn prasowalniczych, zgrzewarek. Krawcy muszą zachować szczególną uwagę wykonując prasowanie. Do czynności prasowalniczych może być dopuszczona jedynie osoba przeszkolona. Przed rozpoczęciem pracy pracownik powinien sprawdzić stan techniczny maszyny.

– porażenie prądem elektrycznym – w przypadku wadliwie działającego sprzętu elektrycznego. Konieczne jest skontrolowanie stanu technicznego urządzeń elektrycznych przed rozpoczęciem pracy, naprawy i okresowe przeglądy powinny być zlecane tylko uprawnionym jednostkom. Kable nie mogą zalegać na posadzce, gdyż izolacja przewodu może zostać mechanicznie uszkodzona, co będzie zagrażało porażeniu prądem elektrycznym pracowników.

– urazy ciała na skutek upadku w wyniku poślizgnięcia, potknięcia. Ważne aby pamiętać o porządku w miejscu pracy. Opakowania, przybory, narzędzia do wykonywania pracy nie mogą być pozostawione na drogach komunikacji. Bezwzględnie należy zachować porządek w miejscu, otoczeniu pracy. Przewody pod żadnym pozorem nie mogą leżeć na podłodze, ponieważ sprzyjają potknięciom.

– zespół wibracyjny – wibracje miejscowe przenoszone kończynami górnymi maszynami szyjącymi.

– dolegliwości bólowe układu mięśniowo szkieletowego na skutek wykonywania czynności powtarzalnych w pozycji stojącej lub siedzącej. Należy umożliwić pracownikom korzystanie z przerw w pracy celem zmiany pozycji ciała. Warto zastanowić się nad ćwiczeniami odprężającymi.

– choroby lub zmęczenie oczu, gdy nie zapewniono odpowiedniego oświetlenia lub zorganizowano zbyt mocne niewłaściwie skierowane światło, również w sytuacji odblasków od elementów maszyny. Istotne jest wykonanie pomiaru oświetlenia, wyposażenie stanowisk pracy w oświetlenie spełniające normy natężenia oświetlenia i kontrastu.

– uszkodzenie słuchu oraz rozdrażnienie spowodowane nadmiernym hałasem. Najważniejsze aby pracodawca pamiętał aby wyposażyć pracowników w ochronniki słuchu, które muszą być stosowane przez świadczących pracę krawców.