Zagrożenia na stanowisku fizjoterapeuty. Skutki nieodpowiednich warunków pracy, środki ochrony.

Głównym zadaniem fizjoterapeuty jest przeprowadzanie zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu poprawienie kondycji psychofizycznej chorego, walkę z ograniczeniami ruchowymi oraz bólem. Osoby wykonujące pracę fizjoterapeuty powinny być zatem wrażliwe na potrzeby kuracjuszy, cechować się sporą empatią, cierpliwością, optymizmem, być odporne na stres.

Zawód wymaga długotrwałego przygotowania, tj.:

– ukończenia studiów wyższych,

– odbycia stażu zawodowego,

– ciągłego dokształcanie (udział w specjalistycznych kursach, śledzenie informacji prasowych, literatury fachowej).

Dobry fizjoterapeuta efektywnie poprawia stan zdrowia pacjentów, pomaga powrócić do aktywności fizycznej, podnosić jakość życia. Dlatego musi posiadać szeroką wiedzę w zakresie medycyny i anatomii. Istotna jest także sprawność fizyczna i manualna.

Praca fizjoterapeuty najczęściej wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych (pływalnia, pokój masażu, sala ćwiczeń, mieszkanie lub dom pacjenta) od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych, również w weekendy.

Wśród czynników zagrażających na stanowisku fizjoterapeuty należy wymienić:

Przeciążenie jakościowe pracą:

– wymagane stałe podnoszenie kwalifikacji,

– praca wykonywana od wczesnych do późnych godzin,

– odpowiedzialność za innych ludzi,

– odpowiedzialność materialna,

– poważne konsekwencje błędu,

– konieczność zachowywania ciągłej czujności,

– stały kontakt z osobami chorymi (często bardzo poważnie).

Przeciążenie ilościowe pracą:

– duża ilość pacjentów,

– szybkie tempo pracy,

– duży wysiłek fizyczny,

– konieczność pracy w nadgodzinach,

– dyspozycyjność.

Kontakt fizyczny:

– styczność z ciałem chorych,

– brak higieny osobistej pacjentów,

– niezachowana odpowiednia czystość garderoby.

Stres:

– konflikty zawodowe (niezadowalające relacje z przełożonymi i współpracownikami),

– przemoc fizyczna i psychiczna,

– niezadowolenie kuracjuszy,

– brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,

– brak satysfakcji z dotychczasowego przebiegu kariery,

– ograniczone możliwości dalszego rozwoju zawodowego,

– niesatysfakcjonujące wynagrodzenie.

Brak wpływu na warunki pracy:

– hałas,

– nieodpowiednie warunki sanitarne miejsc pracy,

– niespełnione normy dotyczące temperatury, wilgotności, jakości powietrza,

– brak inwestycji,

– błędna organizacja pracy,

– nieprzestrzeganie czasu wykonywania pracy,

– niewłaściwe dopasowanie materialnego otoczenia pracy np. sprzętu,

– brak wpływu na decyzje w organizacji.

Możliwe skutki zagrożeń:

W zależności od czas ekspozycji na czynniki zagrażające, odporności rehabilitanta, zdolności regeneracyjnych, mogą wystąpić problemy zdrowotne objawiające się: bólami głowy, bezsennością, chorobami układu krążenia, pokarmowego, mięśniowo – szkieletowego. Długotrwały stres przyczynia się do rozwoju nerwic, depresji, nadużywania alkoholu, chorób skóry, chorób autoimmunologicznych.

Środki ochrony przed zagrożeniami:

Bardzo ważny jest właściwy dobór personelu, tj. ilość osób z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami. Istotne jest przestrzeganie czasu pracy, umożliwianie korzystania z przerw w pracy, urlopów. Niedopuszczalne jest wyrażenie zgody na pracę dla osób bez szkoleń bhp i aktualnych badań lekarskich. Wskazane jest organizowanie specjalistycznych szkoleń dla fizjoterapeutów w zakresie radzenia sobie ze stresem, asertywności. Należy także umożliwiać i wspierać rozwój zawodowy zatrudnionych. Podczas ustalania składu osobowego zmian warto brać pod uwagę zdanie personelu. Zalecane jest przyjmowanie sugestii pracowników dotyczących warunków pracy, ponieważ kształtują one postawy i zachowania pracowników i wpływają na aktywność zawodową.