Zagrożenia fizyczne w pracy ogrodnika, pracownika zieleni. Szkolenia bhp pracowników terenów zielonych.

Do wykonywania obowiązków ogrodnicy używają wielu różnych maszyn, urządzeń, narzędzi. Żaden sprzęt wykorzystywany w procesie pracy nie może zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór sprzętu, który będzie spełniał normy bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem pracy ogrodnicy, pracownicy zieleni, powinni zostać zapoznani z zagrożeniami na ich stanowisku pracy oraz instrukcjami obsługi sprzętów.

Najczęściej wykorzystywane narzędzia w pracy ogrodnika, pracownika terenów zielonych to: kosiarki, sekatory, pilarki, kielnie, rozpylacze.

Największe zagrożenia:

  1. Praca z maszynami ogrodniczymi.

-ostre części maszyn ogrodniczych (ostrze tnące kosiarki, łańcuch tnący piły), mogące spowodować ciężkie urazy: zranienia, amputacje.

-części ruchome maszyn ogrodniczych, które podczas pracy mogą pochwycić część garderoby, wplątać i zgnieść części ciała.

-odrzut, czyli niekontrolowany, gwałtowny wyrzut kawałków drzewa, kory, gałęzi, kamieni spod maszyny, który może spowodować stłuczenia, zranienia, urazy oczu, zębów.

Wzrokowo należy sprawdź powierzchnię wyznaczoną do skoszenia i usunąć przedmioty mogące zostać wyrzucone przez nóż kosiarki (kamienie, gałązki).

Maszyny muszą być wyposażone w komplet osłon elementów wirujących. Nie wolno używać kosiarki z uszkodzonymi osłonami i zabezpieczeniami lub ze zdjętymi zabezpieczeniami.

Ponadto pracownik powinien być ubrany w dopasowaną i zapiętą odzież aby nie została wciągnięta w wirujące elementy maszyny oraz w obuwie chroniące stopy. Nie wolno obsługiwać kosiarki boso, w klapkach, sandałach. Podczas pracy z maszynami konieczne jest stosowanie przez pracowników osłon twarzy chroniącej oczy przed odpryskami kamieni, łodyg roślin. Wskazane jest wykonywanie wszelkich prac z maszynami przy dobrym oświetleniu.

Szczególną uwagę należy także zachować przy pracy ze sprzętem zasilanym energią elektryczną, chociażby kosiarek elektrycznych. W przypadku odblokowywania noża kosiarki należy najpierw odłączyć źródło zasilania aby nie doszło do poważnego urazu.

Nigdy nie wolno używać zawilgoconego sprzętu elektrycznego i urządzeń elektrycznych. Zakazana jest praca podczas deszczu lub na mokrej trawie, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia sprzętu i porażeniu prądem.

Zabronione jest wykonywanie wszelkich napraw, regulacji i prac porządkowych przy maszynach bez ich wyłączenia i zabezpieczenia.

Przeglądy okresowe i naprawy maszyn ogrodniczych powinny być wykonywane przez pracowników autoryzowanych serwisów posiadających wymagane szkolenia i wiedzę na temat sprzętu.

2.Pożar

Paliwo do kosiarek należy przechowywać w pojemniku specjalnie do tego przeznaczonym. Uzupełnianie paliwa w zbiorniku maszyny należy dokonywać tylko na zewnątrz budynku, przed uruchomieniem silnika. Zabronione jest palenie tytoniu oraz używanie otwartego ognia w pobliże miejsca uzupełniania paliwa. Korek wlewu paliwa kosiarki i kanistra należy dokręcić bardzo dokładnie i sprawdzić czy nie ma wycieku. Należy zwrócić uwagę, czy przy tankowaniu nie doszło do rozlania paliwa. Opary benzyny lub pozostałości paliwa mogą się zapalić. Jeżeli nastąpiło rozlanie benzyny należy bezwzględnie przed rozruchem silnika wytrzeć wszelkie plamy paliwa.

2.Praca na wysokości

W wyniku upadku z drabiny mogą nastąpić urazy ciała, głowy, a nawet śmierć. Wymagane są drabiny wykonane z odpowiednich materiałów, o właściwej powierzchni, wyposażone w stabilizatory, szpice. Drabinę należy sprawdzić przed wejściem na nią. Nigdy nie należy wchodzić na niestabilnie ustawioną drabinę lub drabinę o śliskich szczeblach.

3.Poślizgnięcia, potknięcia, upadki.

Nierówne, śliskie powierzchnie, błoto, mokra trawa, liście, gołoledź, bałagan na stanowisku pracy, są przyczyną poślizgnięć, potknięć, upadków, których konsekwencjami są stłuczenia i urazy całego ciała. Przed przystąpieniem do pracy trzeba sprawdzić stan nawierzchni, uprzątnąć ze stanowiska roboczego zbędne przedmioty, w przypadku oblodzenia posypać podłoże piaskiem i solą. Pracę należy wykonywać przy dobrym oświetleniu, w obuwiu antypoślizgowym, bez pośpiechu i z zachowaniem należytej ostrożności.

4.Skaleczenia.

Narzędzia ogrodnicze (sekatory, nożyce), ich ostre krawędzie mogą spowodować urazy kończyn górnych zwłaszcza dłoni i palców. Wymagane jest korzystanie przez pracowników z przydzielonych rękawic ochronnych.

5.Hałas.

Poziom hałasu przy pracy na pilarce zazwyczaj przekracza dopuszczalne normy dla ośmiogodzinnego dnia pracy powyżej 85 dB, dlatego zaleca się stosowanie ochronników słuchu oraz przerw w pracy. Dla zmniejszenia poziomu hałasu należy zadbać o dobry stan techniczny maszyn (kosiarek, pił). Powinny być dobrze naostrzone, a ich elementy tnące odpowiednio ustawione.

6.Wibracje.

Po dłuższej pracy z kosiarkami, pilarkami łańcuchowymi pracownicy mogą odczuwać nieprzyjemne mrowienie dłoni. Dlatego do pracy z maszynami, które są źródłem drgań mechanicznych zalecane jest korzystanie z grubych rękawic.

7.Ukłucia, przekłucia, przecięcia.

Najczęściej na skutek kontaktu z cierniami lub kolcami roślin albo szkłem. Aby zmniejszyć ryzyko bolesnego ukłucia, przecięcia, ewentualnie zakażenia należy nosić rękawice ochronne w przypadku kończyn górnych oraz buty o odpowiedniej podeszwie chroniące stopy. Należy także pamiętać o długich rękawach koszul, bluzek i długich nogawkach spodni.

Każdy pracownik serwisujący ogrody powinien odbyć wymienione w przepisach prawa szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca dla którego życie i zdrowie jest wartością, dopilnuje aby szkolenia prowadzone były na wysokim poziomie dostosowanym do specyfiki pracy oraz aktualnych potrzeb pracowników. Zatrudnionych gruntownie zapozna także z oceną ryzyka zawodowego, tj. z zagrożeniami na stanowiskach pracy, metodami i środkami ochrony przed wypadkami oraz chorobami. Przeznaczy również czas na omówienie wypadków, tj.

– przyczyn (np. niestosowanie środków ochrony indywidualnej, lekceważenie zapisów instrukcji bhp),

– skutków dla pracownika (długie i kosztowne leczenie).

Do spraw bezpieczeństwa pracownicy i pracodawcy muszą podchodzić poważnie, aby po zakończeniu pracy bezpiecznie wrócić do domu i cieszyli się życiem rodzinnym oraz pełnią zdrowia.