Zagrożenia dla pracowników pralni chemicznej. Ocena ryzyka zawodowego pracowników pralni chemicznej. Szkolenia bhp pracowników pralni.

Pracownik pralni chemicznej wykonując codzienne obowiązki narażony jest na szereg zagrożeń mogących powodować wypadki i choroby. Dlatego pracodawca jako osoba w pełni odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, zobligowany jest do zapoznania pracowników z zagrożeniami na ich stanowiskach pracy oraz sposobami ochrony przez tymi zagrożeniami celem uniknięcia lub zminimalizowania możliwych skutków zagrożeń.

Wśród zagrożeń na stanowisku pracy pracownika pralni chemicznej należy wymienić:

Zagrożenie-czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciążliwyŹródło zagrożeniaMożliwe skutki zagrożenia
Pożar, poparzenieMaszyny i urządzenia pralnicze zasilane energią elektryczną, instalacje elektryczne, materiały łatwopalne, rozpuszczalniki łatwopalne (w szczególności rozpuszczalnik Stoddarda), gorąca para lub gorący spód żelazka, zaprószenie ogniaŚmierć lub ciężkie oparzenia całego ciała, zatrucia, podrażnienia dróg oddechowych, oczu
Porażenie prądem elektrycznymUrządzenia zasilane energią elektryczną, instalacje elektryczneŚmierć, poparzenia.
Kontakt z elementami ruchomymi, wirującymiPochwycenie, wciągnięcie, zmiażdżenie przez ruchome lub wirujące części maszyn i urządzeń pralniczych, narzędziAmputacja, zmiażdżenia, skaleczenia
Poślizgnięcie, potknięcie, upadek na tej samej płaszczyźnieŚliskie powierzchnie (rozlane na podłodze preparaty chemiczne), uszkodzone, nierówne podłogi, ograniczone przestrzenie (przejścia, dojścia), duża ilość ubrań leżących na podłodze, rozwieszona odzież utrudniająca widocznośćZłamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciała
Uderzenie o nieruchome elementyWejścia, dojścia, elementy wyposażenia (pojemniki na ubrania, wózki na pranie i do transportu, wieszaki, zgrzewarki do pakowania ubrań), nie zamknięte szuflady, drzwiczki szafek, regałów, wyposażenie stanowiskaUrazy całego ciała
OświetleniePraca w warunkach oświetlenia sztucznego, niewłaściwie dobrane oświetlenie stref roboczychPrzeciążenie narządu wzroku, choroby oczu
HałasNadmierny hałas pochodzący m. in. od urządzeń pralniczych (pralnice, prasowalnice, magiel)Przeciążenie narządu słuchu, uszkodzenie słuchu
Niewłaściwe warunki mikroklimatyczneWysoka temperatura i wilgotność powietrza, zła wentylacjaDyskomfort cieplny, przeziębienia, przegrzania, choroby oczu i układu oddechowego
Podrażnienia, uczulenia dróg oddechowych, oczu oraz skóry i błon śluzowychSubstancje drażniące, uczulające zawarte w rozpuszczalnikach, środkach do czyszczenia i wywabiania plam, mydłach, detergentach, wybielaczachZatrucia, reakcje alergiczne, astma, złe samopoczucie, bóle głowy, uszkodzenia skóry i oczu
Mikroorganizmy chorobotwórczeCzynniki chorobotwórcze zawarte w garderobie oddawanej do praniaChoroby zakaźne
Obciążenie układu ruchuWykonywanie czynności powtarzalnych (m.in. podczas prasowania, maglowania), nadmierny wysiłek fizyczny podczas ręcznego transportu ciężarów i nieporęcznych ładunkówUrazy układu mięśniowo szkieletowego

Najczęściej zagrożenia na stanowiskach pracy omawiane są podczas szkoleń bhp dlatego każdy pracownik pralni powinien odbyć wymienione w przepisach prawa szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy: szkolenie wstępne przed rozpoczęciem pracy i szkolenie okresowe we wskazanym w przepisach prawa terminie. Brak szkoleń bhp stanowi poważne naruszenie przepisów prawa, które skutkować może nałożeniem kar przez organy nadzoru nad warunkami pracy.