Zagrożenia – czynniki niebezpieczne, szkodliwe na stanowisku wychowawcy, nauczyciela. Szkolenia bhp w przedszkolach.

Czynniki występujące w środowisku pracy nauczyciela, wychowawcy przedszkolnego można podzielić na trzy grupy:
• Czynniki niebezpieczne
• Czynniki szkodliwe
• Czynniki uciążliwe
Każdy z ww. czynników charakteryzuje się innym stopniem oddziaływania na pracownika.

Czynnik niebezpieczny to czynnik, który może doprowadzić do wypadku przy pracy, a tym samym urazu u pracownika.

Czynniki szkodliwy to czynnik, który oddziałując na pracownika może doprowadzić do schorzenia (np. choroby zawodowej).

Czynnik uciążliwy to czynnik, który oddziałując na pracownika może być przyczyną złego jego samopoczucia lub nadmiernego zmęczenia ale nie prowadzi do trwałego pogorszenia stanu zdrowia.

Na stanowisku pracy nauczyciela, wychowawcy przedszkolnego wśród czynników niebezpiecznych mogących spowodować wypadek należy wymienić:

ZagrożenieŹródła zagrożeniaMożliwe skutki zagrożeniaŚrodki ochrony przed zagrożeniami
Upadek na tym samym poziomieprzemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami, nierówne powierzchnie, rozrzucone zabawki, klocki

 

Stłuczenia, siniaki, zwichnięcia, złamania

 

Wzmożona uwaga, porządek, skupienie, szkolenia pracowników

 

Upadek na niższy poziomSchody, ćwiczenia gimnastyczne na drabinkach

 

Stłuczenia, zwichnięcia, złamania kości, wstrząśnienie mózgu, śmierć

 

Utrzymanie odpowiedniej kondycji fizycznej, szkolenia, skupienie, uwaga

 

Porażenie prądem elektrycznymUrządzenia zasilane energią elektryczną, instalacje elektryczneŚmierć, poparzeniaPomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych, zakaz wykonywania napraw urządzeń zasilanych energią elektryczną we własnym zakresie
PożarUrządzenia i instalacje elektryczne, materiały łatwopalne, zaprószenie ognia,Śmierć lub ciężkie oparzenia całego ciała, zatrucia, podrażnienia dróg oddechowych, oczuPomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych, wyposażenie w sprzęt ppoż., szkolenia z zakresu ochrony ppoż., przestrzeganie zasad bezpiecznego wykonywania pracy
Uderzenie o nieruchome przedmiotyWejścia, dojścia, niezamknięte szuflady, drzwiczki szafek, szaf, regałów, niezachowanie ładu i porządku,

 

Siniaki, guzy, potłuczeniaZachowanie uwagi podczas wykonywania czynności
Poparzenie termiczneGorące napoje i posiłkiOparzenia całego ciałaWzmożona uwaga, stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczki)
Urazy w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia, zmiażdżeniaOstre krawędzie noży, nożyczek, papieru, pineski, zszywacze,Rany kończyn górnychZachowanie uwagi podczas wykonywania czynności

Do czynników szkodliwych mogących spowodować choroby należy wymienić:

HałasGłośne zachowanie dzieci, płacz

 

Ubytki słuchu, rozstrój nerwowy, pobudliwość

 

Ograniczenie ekspozycji na hałas, badania lekarskie

 

Przeciążenie narządu głosuPraca pedagogiczno-wychowawcza, przeciążanie strun głosowych, wysuszenie błon śluzowych, podrażnienie górnych dróg oddechowych kurzemChoroba zawodowa i para zawodowa (guzki śpiewacze, niedowłady strun głosowych, zmiany przerostowe), choroby dróg oddechowych (astma, zapalenie oskrzeli)Prawidłowe operowanie narządem głosu (np.nieprzekrzykiwanie dzieci), częste picie letniej wody mineralnej w trakcie zajęć, profilaktyczne badania lekarskie, właściwa organizacja czasu pracy
OświetlenieNiewłaściwe oświetlenie salpogorszenie ostrości widzenia, zmęczenie, rozdrażnienie, ból głowyOkresowy pomiar oświetlenia (luksomierz)
Wymuszona pozycja ciałaPraca w pozycji stojącej, siedzącej pochylonej, nieprawidłowa postawa, wymuszona pozycja, noszenie na rękach dzieci, niewłaściwa postawa przy pochylaniu się nad dzieckiemSchorzenia układu mięśniowo – kostnego, ból kręgosłupa, dłoni i nadgarstkówPrawidłowa pozycja, ćwiczenia gimnastyczne, odpowiedni czas noszenia dziecka na rękach
Stres

 

kontakty z dziećmi, rodzicami, współpracownikami, presja związana z odpowiedzialnością za podopiecznych,nerwice, psychozy, depresje, choroby układu pokarmowego i sercaPrawidłowa organizacja pracy i wypoczynku, ćwiczenia relaksacyjne,
Substancje i mieszaniny chemiczne, uczulające

 

farby, tusze, kleje

 

Astma, choroby układu oddechowego, alergie skórneBadania lekarskie, zmiana środków, wentylacja, wietrzenie sal
Substancje i mieszaniny chemiczne, drażniąc

 

Środki do dezynfekcjiPodrażnienia skóry i dróg oddechowych, katary

 

Badania lekarskie, zmiana środków, wentylacja, wietrzenie sal,

Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków wobec pracowników. Jednym z nich jest informowanie zatrudnionych o zagrożeniach dla ich życia i zdrowia występujących w zakładzie pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Najczęściej informacje o zagrożeniach przekazywane są podczas szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracowników którzy nie odbyli szkolenia bhp. Brak szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może skutkować nałożeniem kary grzywny na pracodawcę a także konsekwencjami karnymi w sytuacji gdy dojdzie do wypadku w pracy.