Uruchomienie placówek rehabilitacyjnych po 4 maja 2020 r. Rehabilitacja zgodnie z nowymi wytycznymi i zaleceniami. Bezpieczeństwo pracowników i pacjentów w gabinetach rehabilitacyjnych.

Decyzją rządu, z dniem 4 maja 2020 r. każda osoba wymagająca świadczenia rehabilitacyjnego (chora, odczuwająca dolegliwości bólowe) będzie mogła korzystać z rehabilitacji leczniczych. Świadczenia mogą być jednak udzielane tylko w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – w podmiotach leczniczych oraz praktykach zawodowych.

Zmniejszenie rygoru nie dotyczy gabinetów masażu.

Placówki, w których wykonywana będzie rehabilitacja muszą zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom jak również pacjentom wykonującym rehabilitację.

Wytyczne na pracowników

– zachowanie odległości między pracownikami (minimum 2 m) oraz ścisłe stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

– obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych przez fizjoterapeutów;

– podział zmian w pracy celem zwiększenia bezpieczeństwa pracowników przebywających w danym momencie na terenie placówki;

– zminimalizowanie bezpośredniego kontaktu z klientem pracowników powyżej 60 roku życia;

– ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, m.in. wprowadzenie różnych godzin przerw;

– zmniejszenie liczby pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów, np. kuchnia, stołówka pracownicza, szatnia; sugerowane jest aby liczba osób z nich korzystających umożliwiała zachowanie dystansu społecznego min. 2 m;

– zapewnić wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń;

– ograniczenie do minimum spotkań i narad wewnętrznych; zaleca się aby wszelkie spotkania odbywały się przy otwartych oknach z zachowaniem odległości pomiędzy osobami (minimum 2 m); rekomendowany jest kontakt drogą mailową lub telefoniczną.

Wytyczne dla placówek udzielających świadczeń

– przed wykonaniem usługi rekomendowane jest przeprowadzenie wywiadu telefonicznego w celu ustalenia, czy u potencjalnego pacjenta  występują objawy choroby lub ryzyko narażenia na chorobę; wywiad powinien być przeprowadzony na podstawie zalecanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów ankiety wstępnej kwalifikacji;

– udostępnienie pacjentom płynu do dezynfekcji rąk przed wejściem/ wyjściem z placówki;

– zapewnienie bezpiecznych odległości pomiędzy pacjentami przebywającymi w placówce – minimum 15 m2 na jedną osobę (przy czym nie są wliczane osoby świadczące usługę); odległości mogą być mniejsze, jeśli placówka wykorzysta odgrodzenia, np. przepierzenia lub ścianki;

– zaleca się aby w zabiegach nie uczestniczyły osoby towarzyszące pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (osoby niepełnosprawne), decyzję podejmuje fizjoterapeuta – w przypadku wyrażenia zgody na obecność osoby towarzyszącej osoba taka musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent;

– ograniczenie poruszania się pacjentów po placówce, celem zminimalizowania kontaktów;

– obowiązkowe noszenie maseczek przez pacjentów;

– pacjenci korzystający z usług mogą zabierać do placówki tylko niezbędne przedmioty;

– zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów;

– po wykonaniu usługi wymagana jest dezynfekcja stanowiska (wszelkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu: leżanka, przybory i przyrządy do rehabilitacji).