SZKOLENIE OKRESOWE BHP NA STANOWISKU FRYZJERA

Niewątpliwie Osoby zatrudnione na stanowisku fryzjera narażone są na działanie wielu czynników mogących zagrażać ich życiu i zdrowiu. Zagrożeniami na stanowisku pracy fryzjera mogą być:

– skaleczenia – nożyczkami, nożykami, brzytwami, maszynkami, czyli podstawowymi narzędziami pracy fryzjera,

– poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnie – na śliskich, mokrych, niesprzątniętych posadzkach,

– poparzenie – dotyczy urządzeń emitujących ciepło (np. suszarki) oraz stosowania substancji chemicznych powodujących oparzenia skóry,

– hałas – praca suszarek, głośne rozmowy klientów,

– wymuszona pozycja ciała – praca w pozycji stojącej z rękoma wyciągniętymi na wysokość ramion.

Powyżej wymienione zostały tylko niektóre zagrożenia występujące na stanowisku pracy fryzjera. Jednakże w Ocenie Ryzyka Zawodowego muszą być uwzględnione wszystkie zagrożenia występujące na stanowisku pracy, a każdy pracownik musi podpisać, że zapoznał się z Oceną Ryzyka Zawodowego na swoim stanowisku pracy. Dlatego jednym z tematów omawianych podczas szkoleń okresowych są właśnie zagrożenia na stanowisku pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno odbyć się w okresie do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy na stanowisku fryzjera. Kolejne szkolenia kresowe powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata. Udział w szkoleniu bhp może rozwiązać wiele problemów. Wiedza nabyta przez uczestników podczas szkoleń ułatwia m.in. lepszą organizację warunków pracy, stanowiska pracy, sposobu wykonywania pracy. Pomaga uniknąć wypadków przy pracy i chorób, skutkujących czasową niezdolnością do pracy pracownika. Organizatorzy szkoleń przypominają o właściwych postawach pracodawców oraz pracowników celem uniknięcia problematycznych zdarzeń, biorąc pod uwagę, że na stanowisku pracy fryzjera występuje narażenie na czynniki  niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe.

Do czynników niebezpiecznych zaliczamy: np. używanie urządzeń podłączonych do prądu (suszarki, lokówki, prostownice, maszynki do strzyżenia włosów itp).

Wśród czynników szkodliwych wyróżniamy np. wirusy, bakterie (np. gronkowce), pasożyty, grzyby, którymi można zarazić się w przypadku nieświadomego kontaktu z chorym klientem. Występują również substancje alergenne (kosmetyki).

Czynnikiem uciążliwych są. wymuszona pozycja ciał (stojąca), stres.

Występowanie ww. czynników oraz zakres wykonywanych czynności przesądza o robotniczym charakterze pracy fryzjera, stąd też wymóg przeprowadzania szkoleń na tych stanowiskach nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Organizatorzy przygotowując szkolenie okresowego bhp dla fryzjerów, zobowiązani są wziąć pod uwagę szczegółowy zakres wykonywanych czynności przez pracowników oraz ocenę ryzyka zawodowego na tym stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą szkoleniową. Organizujemy szkolenia BHP, których uczestnicy zdobywają szeroką wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy.