Szkolenia bhp pracowników w czasie pandemii COVID – 19. Nowe wytyczne w zakresie przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

W związku z wejściem w życie 18 kwietnia 2020. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny zaczynają obowiązywać zapisy art. 12e znowelizowanej ustawy:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości (zarówno instruktażu ogólnego i stanowiskowego) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Wyjątek stanowią instruktaże stanowiskowe dla:

1) pracowników zatrudnianych na stanowiskach robotniczych;

2) pracowników zatrudnianych na stanowiskach, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3) pracowników przenoszonych na stanowiska, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.

 

Jeżeli termin szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przypada:

1) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii,

termin na przeprowadzenie szkolenia okresowego bhp wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii lub stanu epidemii.

W związku z powyższym zapisem, szkolenia okresowe bhp których termin przypadał przed obwieszczeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii powinny zostać przeprowadzone.