Składki ZUS w 2020 roku

Wysokość składek na rok 2020

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku wynosi 5.227 PLN.

Kwota podstawy ustalenia składek ZUS = 3136,20 PLN (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Rodzaj ubezpieczeniaWysokość składki w %Kwota składki
Emerytalne19,52%612,19 PLN
Rentowe8%250,90 PLN
Chorobowe2,45%76,84 PLN
Wypadkowe1,67%*52,37PLN*
Fundusz Pracy2,45%76,84PLN

* Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zmienia się w każdym roku. Procent ustalany w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i liczby ubezpieczonych pracowników.

W przypadku firm zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników składka wynosi: 50% najwyższej składki na ubezpieczenie wypadkowe, czyli 1,67% podstawy wymiaru składek.

Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9 proc. podstawy wymiaru, która stanowi 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia czwartego kwartału 2019 roku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2019 roku wyniosła dokładnie 5368 PLN. Oznacza to, że w 2020 roku składka zdrowotna wyniesie 362,34 PLN (5368 PLN x 75% x 9% = 362,34 PLN).