Składki ZUS na rok 2019

Wysokość składek na rok 2019

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku wynosi 4.765 zł.

Kwota podstawy ustalenia składek ZUS ≥ 2859,00 PLN (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Rodzaj ubezpieczeniaCzęść składki PracodawcyCzęść składki PracownikaRazem%Razem kwota
Emerytalne9,76%9,76%19,52%558,08 PLN
Rentowe6,50%1,50%8%228,72 PLN
Chorobowe2,45%2,45%  70,05 PLN
Zdrowotnebrak danych (na dzień 03.01.2019)
Wypadkowe0,67%-3,33%*0,67%-3,33%*  47,75 PLN
Fundusz Pracy2,45%2,45%  70,05 PLN
FGŚP0,10%0,10%    2,86 PLN

* Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zmienia się w każdym roku. Procent ustalany w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i liczby ubezpieczonych pracowników.

W przypadku firm zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników składka wynosi: 50% najwyższej składki na ubezpieczenie wypadkowe, czyli 1,67% podstawy wymiaru składek.