Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, które weszło w życie 1 maja 2017, poniżej przedstawiam minimum wymagań jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac transportowych:

Podnoszenie, przenoszenie przy pracy stałej (pojęcie pracy stałej nie zostało określone w przepisach dlatego należy je rozumieć jako wykonywane powyżej 4 razy na godzinę, a czas ich wykonywania przekracza 4 godziny na zmianę roboczą).

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

Dla Kobiet – 12 kg,

Dla Mężczyzn – 30 kg.

Podnoszenie przedmiotów powyżej obręczy barkowej:

Masa przedmiotów podnoszonych przez jednego pracownika na wysokość powyżej obręczy barkowej nie może przekraczać:

Dla Kobiet – 8 kg,

Dla Mężczyzn – 21 kg.

Kobiety w ciąży do 3 kg (maksymalna i bezwzględna dopuszczalna masa ładunków, które kobiety w okresie ciąży mogą przenosić),

Kobiety karmiące dziecko piersią do 6 kg.

 

Podnoszenie, przenoszenie przy pracy dorywczej (praca dorywcza to ręczne przemieszczanie przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę)

Dla Kobiet – 20 kg,

Dla Mężczyzn – 50 kg.

Podnoszenie przedmiotów powyżej obręczy barkowej:

Dla Kobiet –14 kg,

Dla Mężczyzn –35 kg.

Kobiety karmiące dziecko piersią – 10 kg.

Przenoszenie przedmiotów na odległość powyżej 25 metrów:

Jeżeli przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika na odległość przekraczającą 25 metrów, masa przenoszonych przedmiotów nie może przekraczać:

Dla Kobiet – 12 kg,

Dla Mężczyzn – 30 kg.

Przenoszenie przedmiotów pod górę

Gdy przedmioty są przenoszone przez jednego pracownika pod górę po nierównej powierzchni, pochylniach lub schodach, których kąt nachylenia nie przekracza 30o ale wysokość przekracza 4 metry, masa tych przedmiotów nie może przekraczać:

Przy pracy stałej

Dla Kobiet – 8 kg,

Dla Mężczyzn – 20 kg.

Przy pracy dorywczej

Dla Kobiet – 12 kg,

Dla Mężczyzn – 30 kg.