Pralnia – podstawowe zasady bhp. Jak zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników pralni? Szkolenia bhp dla pracowników pralni.

W każdej pralni musi być:

– odpowiednio wydajny system wentylacji grawitacyjnej; ponadto wymagane jest zainstalowanie także wentylacji mechanicznej w strefach narażonych na działanie oparów chemicznych i pary wodnej (urządzenia pralnicze),

– wydajna instalacja wodno – kanalizacyjna; kratki ściekowe muszą być odpowiednio rozłożone, wykonane ze stali nierdzewnej, mieć odpowiednie wymiary i zabezpieczenia,

Zgodnie z przepisami system wentylacji oraz instalacja wodno kanalizacyjna muszą podlegać okresowej kontroli. Sprawność i wydajność systemu wentylacyjnego, instalacji wodnej i kanalizacyjnej zatwierdzają stosowne organy.

– w pomieszczeniach pralni podłogi i ściany ( do wysokości minimum 2 metrów) muszą być pokryte nienasiąkliwymi łatwo zmywalnymi materiałami,

– urządzenia pralnicze muszą mieć aktualne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa – wymagane przez Unię Europejską,

– instrukcje obsługi muszą być umieszczone przy każdej maszynie,

– należy wydzielić stanowiska odbioru brudnej garderoby i wydawania czystej.

Poważnym niebezpieczeństwem dla pracowników pralni są mikroorganizmy, znajdujące się w brudnej garderobie. Są one źródłem chorób i zakażeń. W związku z tym, pracownicy mający kontakt z brudnymi wyrobami powinni być poddawani szczepieniom ochronnym.

– pomieszczenia magazynu, sortowni odzieży brudnej, środki do transportu, wózki, regały, pojemniki muszą być regularnie dezynfekowane,

– stanowiska do prasowania żelazkami ręcznymi muszą posiadać podesty lub dywaniki izolacyjne z materiałów dielektrycznych,

– pomieszczenie, w którym magazynowane są substancje chemiczne musi mieć co najmniej dwa metry kwadratowe i być zamykane,

– powinna zostać opracowana i wdrożona w życie procedura wydawania i postępowania ze środkami chemicznymi,

– pracownicy muszą być wyposażeni w  buty, rękawice i odzież ochronną stosowną do zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy,

Stosowane w pralniach chemikalia (rozpuszczalniki, detergenty) zawierają substancje drażniące, które stwarzają zagrożenie dla pracowników. Mogą one wywoływać dermatozy, chroniczne egzemy skóry, choroby oczu, podrażnienia dróg oddechowych, zaburzenia przemiany materii.

– należy wprowadzić całkowity zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia.