Pozostałe usługi z zakresu bezpieczeństwa pracyNasza firma zajmuje się również opracowywaniem Instrukcji bhp, oceną ryzyka zawodowego, ergonomią pracy, opracowywaniem zasad gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej, przeprowadzaniem okresowej analizy stanu BHP, prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP.

Pracodawcy wszystkich branż zobowiązani są opracować i udostępnić swoim pracownikom informacje dotyczące wykonywanych czynności przed i podczas pracy, zasad bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy oraz postępowania w sytuacjach zagrożeń i udzielania pierwszej pomocy.

W związku z powyższym proponujemy Państwu instrukcje BHP, które ułatwią przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, pomieszczeniu Państwa firmy oraz bezpiecznego wykonywania pracy. Klientom dostarczamy instrukcje BHP dopasowane do danego stanowiska, np. pracy na stanowisku z komputerem i drukarką; wskazówki postępowania w razie pożaru, udzielania pierwszej pomocy, obsługi apteczki.

Zgodnie z art. 226 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) Pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko, a ponadto informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Na podstawie ww. wymagań zapisów prawnych, Ocena ryzyka zawodowego jest zatem jednym z obowiązków pracodawcy, a także istotnym elementem systemu zarządzania bhp. Aby pomóc Państwu w realizacji ww. wymagań prawnych, proponujemy przygotowanie oceny ryzyka zawodowego dla wskazanych przez Państwa stanowisk. Od sposobu przeprowadzenia tej oceny zależy w dużej mierze skuteczność funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Bóle układu mięśniowo szkieletowego, problemy ze wzrokiem to wynik źle zorganizowanego stanowiska pracy. Na co powinni zwracać uwagę pracodawcy i pracownicy? Na pytanie odpowiada Ergonomia – czyli nauka zajmująca się dostosowaniem pracy do możliwości człowieka. Ergonomiczne stanowisko pracy zwiększa efektywność pracownika, a tym samym zapewnia satysfakcję pracodawcy. Dlatego tak ważne jest aby pracodawcy zapewniali pracownikom odpowiednie warunki pracy.

Pracownicy wykonujący pracę na stanowiskach wyposażonych w komputery pozostają przez większość czasu w jednej pozycji. Brak odpowiednich warunków pracy powoduje bóle układu mięśniowo – szkieletowego, których konsekwencją może być czasowa niezdolność do pracy. Aby temu zapobiec Pracodawca powinien zapewnić ergonomiczne stanowisko pracy.

Obok szkoleń i usług bhp zajmujemy się także problemami ergonomii. Jeżeli mają Państwa jakieś pytania dotyczące ergonomii pracy, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.