Orzeczenie do celów sanitarno epidemiologicznych

Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych to dokument stwierdzający brak obecności pałeczek niektórych bakterii w organizmie. Tego typu zaświadczenie powinien mieć każdy nowy pracownik, a także każdy, którego zaświadczenie traci ważność. Orzeczenie wymagane jest dla osób zatrudnionych w szpitalach, a także osób pracujących przy produkcji i dystrybucji żywności i wody pitnej.

Badania sanitarno epidemiologiczne oraz ich wyniki wpisuje się w karcie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, a lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie lekarskie i przekazuje osobie badanej oraz pracodawcy. Cały proces badań i ich wydawanie może trwać ok. 3 tygodni.

Żeby rozpocząć procedurę, trzeba najpierw zgłosić się na wizytę do najbliższej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i oddać kał do analizy. Próbki kału pracownik zbiera przez kolejne 3 dni. Jednak pracownik sanepidu może wydać inne zalecenia w tej kwestii. Przeprowadzane testy mają na celu wykluczenie w organizmie pałeczek bakterii: m.in. dur brzuszny, bakterie salmonelli i Shigella. Lekarz może nakazać wykonanie dodatkowych badań (OB, glukoza), a także badanie moczu czy rentgen klatki piersiowej. Dopiero na koniec badań, lekarz może wydać orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Osoby, które podejmującą dopiero pracę kierowane są na badania przez pracodawców. Jeśli takie orzeczenie ma uzyskać osoba, która jeszcze się uczy, to na badania musi być skierowana przez dyrektora szkoły, rektora uczelni albo osobę przez niego upoważnioną. 

Do prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby należą:

1. prace związane ze stałym, bezpośrednim i bliskim kontaktem z innymi osobami mogące powodować zagrożenie przeniesienia zakażenia drogą kropelkowo-powietrzną i powietrzno-pyłową na inne osoby,

2. prace związane z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją,  przechowywaniem nieopakowanej żywności,

3. prace związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków, myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność.

Orzeczenie lekarskie muszą posiadać:

– pracownicy szpitali oraz placówek zdrowia – lekarz, pielęgniarka, salowa/-y, sanitariusz;

– pracownicy zajmujący się wytwarzaniem i produkcją leków;

– osoby pracujące z dziećmi do 6. roku życia – np. opiekunka do dziecka, przedszkolanka;

– osoby zajmujące się dystrybucją posiłków – np. pracownicy firmy cateringowej;

– kucharz, kelnerzy, pomoc kuchenna;

– osoby zatrudnione w zakładach produkcyjnych związanych z branżą spożywczą;

– osoby zatrudnione w punktach uzdatniania i dystrybucji wody pitnej;

– sprzedawca w sklepie spożywczym, mięsnym lub warzywnym;

– piekarz, cukiernik;

Na orzeczeniu jest miejsce do wpisania kolejnej daty badania. Termin kolejnego badania zależy od lekarza, ponieważ ustawa nie przewiduje konkretnej daty. Lekarz może wpisać „bezterminowo” lub wskazać datę następnego badania za rok. Decyzja należy od lekarza.

Koszt zakupu książeczki to wydatek ok. kilku złotych. Koszt badania materiału na nosicielstwo prątków gruźlicy lub innych czynników chorobotwórczych wynosi od 60 zł do 100 zł. Badanie lekarskie kosztuje ok. 50-100 zł, trzeba jednak wziąć pod uwagę koszt ewentualnych dodatkowych badań, które może zlecić lekarz.