Obowiązki pracodawców w czasie pandemii COVID – 19. Dodatkowe regulacje dotyczące pracodawców i pracowników: jednorazowe rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk dla każdego, odległość pomiędzy stanowiskami pracy co najmniej 1,5 metra.

Pracodawcy są zobowiązani zapewnić osobom wykonującym pracę (niezależnie od podstawy zatrudnienia)

1) rękawiczki jednorazowe,

lub

2) środki do dezynfekcji rąk,

3) odległość pomiędzy stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m.

W przypadku pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych, konieczne jest ustawienie biurek w taki sposób, by najbliższa odległość (mierzona w linii prostej) pomiędzy osobami pracującymi była nie mniejsza niż 1,5 m.

Taką samą odległość trzeba zapewnić na stanowiskach robotniczych – odległość pomiędzy dwoma najbliższymi robotnikami przynajmniej 1,5 m.

Podobnie pracownicy obsługujący maszyny powinni stać w odległości minimum 1,5 m. Jeżeli z powodów konstrukcyjnych nie jest możliwe zachowanie odległości 1,5 m, należy wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.

W przestrzeni publicznej należy pamiętać o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych.