Nowy wzór protokołu powypadkowego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowego protokołu powypadkowego. Celem wprowadzanych zmian jest ograniczenie przetwarzania danych osobowych, a tym samym dopasowanie do Ustawy RODO. Nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ma zawierać mniej danych poszkodowanego pracownika  oraz pracodawcy.

Projekt zakłada:

pozostawienie dla poszkodowanego pracownika i pracodawcy numer pesel albo numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dane konieczne do identyfikacji  również obcokrajowców będących zarówno pracownikami i pracodawcami),

– usunięcie NIP-u (Numeru Identyfikacji Podatkowej) poszkodowanego pracownika,

– usunięcie miejsce urodzenia poszkodowanego pracownika,

– usunięcie imienia ojca poszkodowanego pracownika,

– usunięcie numeru identyfikacyjny REGON pracodawcy,

– usunięcie obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy.

Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, dotychczasowe formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, będą mogły być stosowane do czasu wyczerpania zapasów ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.