Lista wytycznych dla Pracodawców jak organizować pracę biurową w trakcie epidemii COVID 19.

Ministerstwo Rozwoju opublikowało zalecenia dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii COVID19.

Bezpieczeństwo pracowników

1.Pracownicy powinni zostać poinstruowani, iż w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 lub choroby zakaźnej, powinni pozostać w domu (nie powinni przychodzić do pracy) i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.

2.Pracodawca powinien zapewnić pracownikom bezpieczną 1,5 metrową odległość.

3.Spotkania i narady wewnętrzne, a także spotkania z kontrahentami, jeśli są niezbędne, powinny trwać możliwie krótko i być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach. Należy zachować, bezpieczny dystans między pracownikiem i klientem, kontrahentem, wynoszący min 2 m.

3.Pracodawca powinien zapewnić pracownikom środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice jednorazowe) lub preparaty do dezynfekcji rąk.

4.Powierzchnie wspólne, telefony, cyferblaty (np. w mikrofalówce, ekspresie do kawy) powinny być codziennie dezynfekowane.

5.Pracodawca powinien podejmować działania mające na celu pogłębianie świadomości pracowników w zakresie postępowania w trakcie epidemii, głównie w zakresie regularnego mycia i dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy, przed spożywaniem posiłku, przed i po skorzystaniu z toalety.

6.Zalecane jest korzystanie z naczyń i sztućców jednorazowych, które po użyciu powinny być wyrzucone do kosza na śmieci.