Lato w biurze – obowiązki pracodawcy, prawa pracownika

Pomimo, że kalendarzowe lato jeszcze przed nami, to temperatura powietrza rośnie z dnia na dzień i daje się we znaki. Praca w wysokiej temperaturze jest męcząca i może prowadzić do pogorszenia samopoczucia pracowników oraz obniżenie wydajności pracy.

Najpopularniejszymi metodami walki z upałami są wentylacja (naturalna i sztuczna), rolety, żaluzje, markizy, zimne napoje.

Zadaniem wentylacji (w tym klimatyzacji) jest utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu pracy.

Warto podkreślić, że powietrze doprowadzane do pomieszczeń pracy z zewnątrz przy zastosowaniu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia.

Klimatyzacja powinna być zainstalowana w taki sposób aby strumień nawiewanego powietrza nie był skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy, nie powodował przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Należy także pamiętać, że system wentylacji i klimatyzacji musi być odpowiednio konserwowany aby nie dochodziło do awarii i uszkodzeń. Informacje odnośnie częstotliwości, metod i środków służących konserwacji umieszczone są w instrukcji obsługi. W niekonserwowanej właściwie klimatyzacji mogą rozwijać się grzyby i bakterie. Może pojawić się katar, zapalenie spojówek, zespół suchego oka czy kaszel. Może także dojść do zakażenia bakterią legionelli.

Zadaniem rolet, żaluzji, markiz jest ograniczenie przegrzania pomieszczeń, w których wykonywana jest praca. Panująca w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura oraz odbijające się w monitorach światło, utrudnia wykonywanie obowiązków służbowych. Pracodawca musi zatem przeciwdziałać nadmiernemu padaniu promieni słonecznych na stanowisko pracy.

Do okien musi być także zapewniony łatwy dostęp m.in. aby można było je swobodnie otwierać celem wywietrzenia pomieszczenia.

Jeżeli praca wykonywana jest w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze ponad 28°C lub na otwartej przestrzeni w temperaturze ponad 25 stopni C, pracodawca musi  dostarczyć pracownikom bezpłatne napoje.

Przepisy BHP nie wskazują jednak jaka ilość napojów powinna przypadać na pracownika. Jednak zgodnie z opinią Państwowej Inspekcji Pracy: „napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych”.

Ponadto pracodawca musi zapewnić dla celów higienicznych ok. 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika, przy pracach brudzących wykonywanych w wysokiej temperaturze powietrza na otwartej przestrzeni.

Prawo pracownika do bezpłatnych napojów i do wody dla celów higienicznych jest prawem bezwzględnym, a to oznacza, że pracodawca nie może w zamian za to wypłacić pracownikowi pieniędzy.

W przepisach nie ustalono jednak górnej granicy temperatury przy której pracownik może wstrzymać się od wykonywania pracy.

Pracownicy powinni pamiętać, że przekroczenie dopuszczalnych norm temperaturowych stanowi zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Pracodawca powinien zatem stosować się do wymogów prawnych dotyczących zagwarantowania zatrudnionym właściwych warunków pracy w okresie wysokich temperatur oraz zawsze szczegółowo informować pracowników o przepisach bhp w tym zakresie.