Kierowca samochodu ciężarowego. Zagrożenia podczas wykonywania pracy kierowcy. Szkolenia bhp kierowców.

Kierowca samochodu ciężarowego jest wyjątkowo narażony na różnego rodzaju zagrożenia. Jego praca polega głównie na prowadzeniu ciężarówki lub innego pojazdu powyżej 3,5t na ustalonej trasie w celu dostarczenia produktów klientom. Dodatkowo wykonuje różne czynności towarzyszące, np. załadunek i rozładunek towaru, prowadzenie dokumentacji przewozowej, drobne naprawy samochodu, uzupełnianie paliwa i innych płynów eksploatacyjnych.

Wśród zagrożeń występujących na stanowisku pracy kierowcy pojazdu ciężarowego należy wymienić:

 1. Kolizja, wypadek drogowy, spowodowany:

długotrwałym prowadzeniem samochodu, brakiem lub zbyt krótkimi przerwami, zmęczeniem kierowcy, nasiloną sennością, stresem, pracą w godzinach nocnych, brakiem niedostatecznego właściwego oświetlenia, słabą widocznością, światłami innego pojazdu które oślepiają kierowcę, niedostosowaniem prędkości jazdy do warunków drogowych, jazdą niezgodną z przepisami o ruchu drogowym, dużym natężeniem ruchu drogowego, złymi warunkami atmosferycznymi, niesprawnym pojazdem, brakiem koncentracji.

Skutki kolizji, wypadku drogowego:

wewnętrzne i zewnętrzne urazy, złamania kończyn i kręgosłupa, wstrząśnienie mózgu, trwałe kalectwo, śmierć.

 1. Zaśnięcie podczas prowadzenia pojazdu na skutek:

długotrwałego prowadzenia pojazdu, wyczerpania organizmu, słabej widoczności, wysokiej temperatury powietrza w kabinie, nieodpowiedniej wentylacji, braku odpoczynku, jazdy w godzinach nocnych, przemęczenia wzroku, ograniczonej koncentracji.

Skutki zaśnięcie podczas prowadzenia pojazdu:

potłuczenia, obrażenia wewnętrzne i zewnętrzne, złamania kończyn, urazy kręgosłupa, wstrząśnienie mózgu, kalectwo.

 1. Pożar, spowodowany:

przewożeniem wybuchowych i łatwopalnych materiałów, wyciekającym paliwem, paleniem tytoniu w kabinie.

Skutki pożaru:

poparzenia ciała, zaczadzenie dymem oraz innymi szkodliwymi substancjami, kalectwo, śmierć.

 1. Wybuch, eksplozja spowodowany:

tankowaniem pojazdu, pęknięciem opony podczas jazdy.

Skutki wybuchu, eksplozji:

poparzenia ciała o charakterze termicznym i chemicznym, zaczadzenie dymem oraz innymi szkodliwymi substancjami, uszkodzenie lub utrata wzroku, kalectwo, śmierć.

 1. Upadek, poślizgnięcie na skutek:

śliskich nawierzchni i brakiem ich oznakowania, warunków pogodowych (np. opady), ograniczonej widoczności, braku koncentracji, roztargnienia, podczas wsiadania lub wysiadania z auta.

Skutki upadku, poślizgnięcia:

urazy kończyn, obrażenia wewnętrzne i zewnętrzne, siniaki, skaleczenia, otarcia skóry, wstrząśnienie mózgu, śmierć.

 1. Porażenie prądem elektrycznym na skutek:

nieprawidłowo podłączonych urządzeń elektrycznych.

Skutki porażenia prądem elektrycznym:

zakłócenie prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, zatrzymanie oddechu, zaburzenia widzenia, słyszenia, krążenia krwi, utrata przytomności, migotanie komór serca, śmierć.

 1. Uderzenie o ruchome i nieruchome przedmioty na skutek:

wąskich dojść i przejść na parkingach, między budynkami.

Skutki uderzenie o ruchome i nieruchome przedmioty:

siniaki, skaleczenia, otarcia skóry, potłuczenia.

 1. Przygniecenie spowodowane:

innymi samochodami, specjalistycznym sprzętem do rozładunku/ załadunku towaru, samodzielnym naprawianiem samochodu, wymianą kół i innych ciężkich części.

Skutki przygniecenia:

urazy głowy i ciała, obrażenia zewnętrzne i wewnętrzne, siniaki, utrata zębów, kalectwo, śmierć.

 1. Napaść:

kradzież: transportowanych towarów, paliwa, dóbr kierowcy, np. pieniędzy, telefonu.

Skutki napaści:

Obrażenia ciała i głowy, śmierć.

 1. Przeciążenie układu mięśniowo szkieletowego na skutek:

przenoszenia ciężki ładunków, stałej wymuszonej pozycji ciała podczas prowadzenia samochodu, organicznych ruchów kończyn dolnych podczas jazdy, nadmiernego wysiłku fizycznego.

Skutki przeciążenia układu mięśniowo szkieletowego:

bóle i zapalenia mięśni i stawów, skurcze kończyn, rwa kulszowa.

 1. Przeciążenie układu oddechowego na skutek:

wdychania spalin, palenia tytoniu, nieodpowiedniej wentylacji w kabinie, klimatyzacji, zmiennych warunków pogodowych, niewyleczonych chorób układu oddechowego, kontaktu z pyłem i kurzem, przebywania z różnymi ludźmi.

Skutki przeciążenia układu oddechowego:

Choroby.

 1. Przeciążenie wzroku na skutek:

pracy w godzinach nocnych, niedostatecznej widoczności, świateł innego pojazdu.

Skutki przeciążenia wzroku:

pieczenie i łzawienie oczu, zaburzenia ostrości widzenia, osłabienie wzroku.

 1. Stres spowodowany:

presją czasu, utrudnieniami w ruchu drogowym.

Skutki stresu:

agresja, choroby: serca, układu krążenia, psychiczne, bóle głowy, dolegliwości żołądkowe.

Praca na stanowisku kierowcy pojazdu ciężarowego niesie ze sobą wiele poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia. W związku z powyższym każdy kierowca powinien zostać dokładnie zapoznany z zagrożeniami na jego stanowisku pracy i sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami. Omówienie zagrożeń powinno nastąpić podczas szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: podczas szkolenia wstępnego przed rozpoczęciem pracy, a następnie podczas szkoleń okresowych. Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkoleń bhp, podczas których pracownicy mają prawo uzyskać pełne informacje odnośnie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w miejscu wykonywania pracy. Ponadto pracodawca nie może dopuścić do pracy kierowcy bez orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do wykonywania pracy.