Zmiany stawek jednorazowych odszkodowań za wypadek w pracy lub chorobę zawodową. Wysokości odszkodowań obowiązujące od kwietnia 2020r.

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową według obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 13 marca 2020 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Odszkodowanie

Od 01.04.2019 do 31.03.2020

Odszkodowanie

od 01.04.2020 do 31.03.2021r.

Dotyczy
917 PLN984 PLNza każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
16 048 PLN17 214 PLNz tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
82 531 PLN88 527 PLNgdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
41 265 PLN44 264 PLNgdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
82 531 PLN88 527 PLNgdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 17 214 PLN (od 1 kwietnia 2020)z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
82 531 PLN88 527 PLNgdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 17 214 PLN (od 1 kwietnia 2020) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
16 084 PLN

 

 

17 214 PLN

 

 

gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
41 265 PLN 

 

44 264 PLN

 

 

gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 17 214 PLN (od 1 kwietnia 2020)z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego