Jak zorganizować pracę w sklepach galerii handlowych od 4 maja 2020r. Obowiązki pracodawcy w II etapie znoszenia obostrzeń

Od 4 maja 2020 r. otwarte zostały obiekty handlowe o powierzchni powyżej 2000 m2. Oznacza to, że uruchomione zostały wszystkie sklepy znajdujące się w centrach handlowych ora punkty usługowe (poza określonymi wyjątkami). Jednak wszystkie uruchomione obiekty funkcjonować będą na nowych zasadach. Obostrzenia wprowadzone przez rząd dotyczą zarówno klientów jak i pracowników obiektów handlowych i dotyczą:

– utrzymania odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami galerii handlowej,

– nakazu zasłaniania nosa i ust przez każdą osobę przebywającą w galerii handlowej,

– zakazu przebywania w sklepie lub punkcie usługowym więcej niż 1 osoby na 15 m2 powierzchni,

– obowiązku noszenia rękawiczek jednorazowych lub foliowych przez klientów sklepów, które musi zapewnić sklep,

– zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk osobom zatrudnionym (bez względu na podstawę zatrudnienia),

– umożliwienie kupna maseczek na terenie galerii w punkcie wskazanym przez zarządcę; przy wejściu do galerii powinna zostać umieszczona informacja gdzie można zakupić maseczkę,

– dezynfekcji stanowisk obsługi, stanowisk kasowych co najmniej raz na godzinę,

– zniesienia tzw. godziny dla seniorów, czyli prawa przyznanego osobom powyżej 65 roku życia – wyłącznej obsługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00.

W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 wprowadzono całkowity zakaz (do odwołania) działalności:

– agentów turystycznych i organizatorów turystyki,

– wysp handlowych, z wyłączeniem tych wysp, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów, a obsługa zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych,
  • dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa,
  • przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, 1 osoba,
  • zapewniają rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Ponadto, w centrach handlowych nie mogą funkcjonować kluby fitness, przestrzenie rekreacyjne (np. place zabaw), punkty spożywania posiłków na miejscu (tzw. food court).