Jak postępować w przypadku zdiagnozowania wirusa u pracownika?

W przypadku podejrzenia wirusa u pracownika:

1.Należy niezwłocznie zawiadomić pracowników, o wykrytym zakażeniu oraz o ryzyku kontaktu z osobą/osobami zakażonymi. Pracodawca powinien ściśle współpracować z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, która prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Konieczne jest ustalenie listy pracowników mogący mieć bliski kontakt z osobą zakażoną.

2.Wskazane jest poinformowanie pracowników, aby w przypadku podejrzenia zakażenia powstrzymali się od wychodzenia z domu oraz niezwłocznie skonsultowali się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej. W razie pogarszania się stanu zdrowia konieczne jest udanie się transportem indywidualnym do najbliższego szpitalnego oddziału zakaźnego.

3.Konieczne jest dokładne sprzątnięcie oraz dezynfekcja obiektu oraz wszystkich powierzchni wspólnych których mógł dotykać zakażony pracownik (klamki, blaty, poręcze, krzesła, uchwyty, itp.). Zalecane jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za dezynfekcję, która będzie odpowiadać za prawidłowy wybór i zastosowanie preparatów dezynfekcyjnych.

4.Sugerowane jest opracowanie procedury, na podstawie ogólnodostępnych zaleceń i rekomendacji, zawierającej informacje:

– w jakich okolicznościach części obiektu powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu,

– jakie dodatkowe środki ochrony powinny zostać wprowadzone w obiekcie, w szczególności w jaki sposób skutecznie izolować część potencjalnie zakażoną.

5.Zaleca się kontakt z powiatową stacja sanitarno-epidemiologiczną celem pozyskania informacji,  czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.