Ergonomiczne środowisko pracy biurowej. Zasady bhp w biurze.

Wielogodzinna siedząca praca za biurkiem, najczęściej w nieprawidłowej pozycji wpływa niekorzystnie na zdrowie pracownika, a w dłuższym okresie czasu również na wydajność pracy.

Co zatem zrobić aby zminimalizować negatywne skutki zdrowotne pracy biurowej i podnieść efektywność pracy?

Badania dowodzą, że ergonomiczne środowisko pracy wpływa korzystnie na zdrowie oraz samopoczucie pracowników, podnosi koncentrację i motywację a także ogranicza straty finansowe przedsiębiorstwa.

Dlatego miejsce pracy biurowej powinno być zorganizowane zgodnie z zasadami ergonomii. Pracodawca powinien zapewnić pracownikom takie warunki pracy, które ograniczą schorzenia wynikające z długotrwałej pracy przy komputerze: schorzenia ortopedyczne i okulistyczne.

Ergonomiczne stanowisko pracy:

1.Biurko

Powierzchnia blatu stołu powinna być matowa, najlepiej barwy jasnej. Konstrukcja stołu powinna umożliwić funkcjonalne ustawienie elementów wyposażenia stanowiska pracy, w tym zróżnicowaną wysokość ustawienia monitora komputerowego i klawiatury. Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać:

– ustawienie klawiatury w odległości min. 10cm od przedniej krawędzi stołu,

– wystarczającą powierzchnię aby pomieścić wszystko, co jest potrzebne do pracy,

–  ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, tzn. w zasięgu jego kończyn górnych, bez konieczności przyjmowania wymuszonych pozycji ciała.

Wysokość biurka powinna umożliwić:

– naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury, z zachowaniem min. kąta prostego między ramieniem i przedramieniem,

– odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie 20°÷50° w dół (licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu), górna krawędź ekranu monitora nie powinna znajdować się powyżej oczu pracownika,

– odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu.

2.Krzesło, stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno być:

– stabilne, o podstawie co najmniej pięciopodporowej z kółkami jezdnymi,

– wymiary oparcia i siedziska powinny zapewnić wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,

– regulacja wysokości siedziska w zakresie 40÷50 cm, licząc od podłogi,

– regulacja wysokości oraz pochylenia oparcia w zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu,

–  wyprofilowaną płytę siedziska i oparcia odpowiednią do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,

–  możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,

–  podłokietniki.

3.Monitor

Powinien być ustawiony centralnie, na wprost pracownika, odrobinę poniżej jego linii wzroku, w odległości pomiędzy 40 -75cm. Regulacja ustawienia monitora powinna umożliwiać pochylenie ekranu co najmniej 20° do tyłu i 5° do przodu oraz obrót co najmniej o 120° (po 60° w obu kierunkach). Monitor nie może być ustawiony naprzeciw okna, ani na jego tle. Powinien stać bokiem, min. 1 m. od okna. Ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła. Okna powinny zostać wyposażone w rolety, żaluzje aby zatrzymać nadmiar padania promieni słonecznych na stanowisko pracy.

4.Klawiatura

Klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia stanowiska pracy.
Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powoduje zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy. Powinna zatem posiadać:
– możliwość regulacji kąta nachylenia w zakresie 0÷15°,
– odpowiednią wysokość – środkowy rząd klawiszy alfanumerycznych z literami A, S…, licząc od płaszczyzny stołu, nie może przekraczać 3 cm dla przynajmniej jednej pozycji pochylenia klawiatury.
– powierzchnia klawiatury matowa, a znaki na klawiaturze kontrastowe i czytelne.

5.Podnóżek jeżeli wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze (lub na prośbę pracownika), stanowisko pracy należy wyposażyć z podnóżek:

– o kącie pochylenia w zakresie 0°÷15°,

–  wysokości dostosowanej do potrzeb pracownika,

– który podczas używania nie będzie się ślizgał po podłodze.

6.Przerwy

Obowiązkiem pracodawcy jest takie zorganizowanie pracy aby po każdej godzinie nieprzerywalnej pracy przy komputerze pracownik miał możliwość wykonania takiej pracy która:

– nie będzie obciążała wzroku,

– będzie wykonywana w zmienionej pozycji ciała.

Jeżeli pracodawca nie może wypełnić ww. obowiązku, musi zapewnić co najmniej 5-minutową przerwę po każdej godzinie pracy z monitorem. Ta przerwa jest wliczana do czasu pracownika i nie wpływa ona na obniżenie wynagrodzenia za pracę.

7.Okulary korygujące wzrok

Pracownicy wykonujący pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, mają prawo do okularów korygujących wzrok. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy jest podstawą pokrycia kosztów zakupu okularów przez pracodawcę. Wysokość kwoty zwrotu kosztu zakupu okularów ustala pracodawca w przepisach wewnętrznych zakładu pracy.