Zagrożenia ergonomiczne, warunki środowiskowe w pracy ogrodnika, pracownika zieleni. Szkolenia bhp pracowników terenów zielonych.

Obowiązkiem każdego pracownika jest udział w szkoleniach bhp, podczas których przekazywane są informacje o zagrożeniach na stanowisku pracy oraz metodach i środkach ochrony przed wypadkami i chorobami. Na stanowisku pracy ogrodnika, pracownika terenów zielonych istnieje szereg niebezpieczeństw. Większość obowiązków wykonywana jest na otwartej przestrzeni w narażeniu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ponadto powierzone zadania wykonywane są w różnych pozycjach ciała, co może niekorzystnie wpływać na układ mięśniowo – szkieletowy. Rolą pracodawcy jest zaznajomienie pracownika z ryzykiem jakie wiąże się z wykonywaną pracą i podjęcie właściwych środków zapobiegawczych.

Zagrożenia:

Warunki środowiskowe

Wielogodzinna praca wykonywana na otwartej przestrzeni może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia pracownika, przyczyniać się do powstawania wielu różnych dolegliwości i chorób.

Przyczyny pogorszenia stanu zdrowia:

1.zmienne warunki atmosferyczne (wysokie temperatury powietrza latem, niskie zimą, opady, wiatry) mogą być przyczyną przeziębień, chorób układu oddechowego.

2.wysoka temperatura, nasłonecznienie, słaby przepływ powietrza, wysoka aktywność fizyczna podczas której wytwarzane jest ciepło – mogą spowodować stres cieplny.

3.praca w słońcu bez ochron słonecznych sprzyja oparzeniom słonecznym.

4.wysoka temperatura oraz aktywność fizyczna może powodować nadmierne pocenie, co prowadzi do spadku poziomu wody i elektrolitów w organizmie, a to z kolei prowadzi do odwodnienia.

5.praca w niskich temperaturach bez odzieży ochronnej może powodować odmrożenia.

Środki zapobiegające:

  1. Pracownicy powinni nosić odpowiednią odzież, adekwatną do temperatury powietrza, nasłonecznienia, wilgotności.
  2. Należy poinformować przełożonego o problemach ze zdrowiem, które mogą wpłynąć na zdolność do wykonywania bezpiecznie pracy i spowodować wypadek.
  3. Osoby zatrudnione muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie zapobiegania i rozpoznawania objawów odwodnienia, stresu cieplnego, odmrożenia.
  4. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom zimne napoje, jeśli temperatura na otwartej przestrzeni przekracza 25°C.
  5. Ważne jest monitorowanie własnej aktywności, czasu pracy w słońcu celem zmniejszenia ryzyka zachorowania na choroby powiązane ze słońcem.
  6. regularnie należy uzupełniać płyny w organizmie, jednocześnie unikać picia płynów z dużą ilością cukru.
  7. Pamiętać o przerwach, odpoczynku w zacienionych obszarach.
  8. Zaprzestać wykonywania zadań w przypadku złego samopoczucia, problemów z oddychaniem i bólem mięśni, jednocześnie natychmiast poinformować przełożonego.
  9. Nosić długie rękawy, długie nogawki, czapki, kapelusze, okulary przeciwsłoneczne, używać kremów z filtrem aby ograniczyć ryzyko poparzenia i raka skóry.

Czynniki ergonomiczne

Codzienne powtarzalne czynności, wymuszona pozycja ciała i nadmierny wysiłek fizyczny to najczęstsze przyczyny dolegliwości bólowych wynikających z przeciążenia układu mięśniowo szkieletowego.

Ponadto ręczny transport worków z ziemią, nawozów, narzędzi jest głównym powodem urazów kończyn górnych, dolnych oraz kręgosłupa.

Przyczyny pogorszenia stanu zdrowia:

1.Częste schylanie, długotrwałe klęczenie, pochylenie, stanie, dźwiganie ciężarów są przyczyną przeciążenia kręgosłupa, bólów kończyn.

2.Długotrwałe powtarzanie tych samych czynności powoduje bóle i choroby kończyn, karku, ramion, pleców.

Środki zapobiegające:

1.Ogrodnictwo często wymaga podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów, co może skutkować urazami. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia ciała konieczne jest poznanie i praktykowanie zasad bezpiecznego ręcznego przenoszenia.

2.Stosować się do norm dźwigania.

Normy dotyczące dźwigania ręcznego dla pracownika indywidualnego:

Praca stała — normy dźwigania i przenoszenia ładunków:

-12 kg dla kobiet,

-30 kg dla mężczyzn.

Przepisy dotyczące podnoszenia ciężarów powyżej obręczy barkowej:
-8 kg dla kobiet,

-21 kg dla mężczyzn.

Praca dorywcza – normy przenoszenia ciężarów:
-20 kg dla kobiet,

-50 kg dla mężczyzn.

Przepisy dotyczące podnoszenia ładunków powyżej obręczy barkowej:
-14 kg dla kobiet,

-35 kg dla mężczyzn.

Dopuszczalne normy dźwigania ciężarów zespołowo dla kobiet (na osobę) to:

-10 kg przy pracy stałej,

-17 kg przy pracy dorywczej.

Dopuszczalne normy dźwigania ciężarów zespołowo dla mężczyzn (na osobę) to:

-25 kg przy pracy stałej,

-42 kg przy pracy dorywczej.

3.Używać mechanicznych urządzeń ułatwiających podnoszenie i przemieszczanie narzędzi do wykonywania pracy celem uniknięcia nadwyrężeń.

4.Ważne jest aby uważnie wykonywać powierzone obowiązki oraz zachować porządek podczas pracy. Rozkojarzenie, chwila nieuwagi, bałagan w miejscu pracy mogą spowodować zdarzenia wypadkowe skutkujące urazami.