Kary porządkowe wskazane w Kodeksie Pracy

Zarówno pracownik jak i pracodawca powinien być świadomy swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę a także następstw nieprzestrzegania zapisanych ustaleń. Odpowiedzialność porządkowa pracownika Pracodawca ma prawo …

Telepraca – definicja, warunki umowy, bhp

Telepraca (czyli praca zdalna) to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Środki komunikacji elektronicznej są to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z …