Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zagwarantowane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (art. 66) „Każdy ma prawo …

Higiena życia

Słowo higiena kojarzy się głównie z dbaniem o czystość ale higiena odnosi się również do stylu życia, który z kolei przekłada się na jakość zdrowia. Drobne błędy w codziennych decyzjach …

Zagrożenia na stanowisku sprzedawcy

Zagrożenia na stanowisku pracy sprzedawcy Jak w każdej branży, także w handlu mogą zdarzyć się wypadki i wystąpić choroby zawodowe. Zagrożenia na stanowisku pracy sprzedawcy istnieją zarówno w dużych supermarketach …

Temperatura w miejscu pracy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w tym także temperatury, niezależnie od pory roku i aktualnych warunków atmosferycznych. Temperatura minimalna Przepisy prawa jasno określają minimalną temperaturę w miejscu pracy, …

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Gastronomii

Gastronomia to branża, w której zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki. Bez względu na rodzaj zakładu gastronomicznego: – zakład typu żywieniowego: restauracje, jadłodajnie, bary, bistro, – zakłady typu uzupełniającego: kawiarnie, …

Szkolenia w zakresie BHP

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zorganizowanie pracownikowi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazanie informacji i instrukcji odnośnie zajmowanego stanowiska lub wykonywanej pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra …

SZKOLENIE OKRESOWE BHP NA STANOWISKU FRYZJERA

Niewątpliwie Osoby zatrudnione na stanowisku fryzjera narażone są na działanie wielu czynników mogących zagrażać ich życiu i zdrowiu. Zagrożeniami na stanowisku pracy fryzjera mogą być: – skaleczenia – nożyczkami, nożykami, …

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

PODSTAWOWE ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ Podczas udzielania pierwszej pomocy ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo zarówno swoje jak i poszkodowanych. Pamiętajmy, że wykonując nieprzemyślane działania narażamy siebie i poszkodowanych na …