Obowiązki pracodawców w czasie pandemii COVID – 19. Dodatkowe regulacje dotyczące pracodawców i pracowników: jednorazowe rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk dla każdego, odległość pomiędzy stanowiskami pracy co najmniej 1,5 metra.

Pracodawcy są zobowiązani zapewnić osobom wykonującym pracę (niezależnie od podstawy zatrudnienia) 1) rękawiczki jednorazowe, lub 2) środki do dezynfekcji rąk, 3) odległość pomiędzy stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m. W …