Świadczenia z tytułu wypadku w pracy 2019

Osobie, która uległa wypadkowi przy pracy, przysługują świadczenia powypadkowe, m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne oraz jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Rodzaje świadczeń, zasady ich wypłaty oraz wysokości określa Ustawa z dnia …

Składki ZUS na rok 2019

Wysokość składek na rok 2019 Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku wynosi 4.765 zł. Kwota podstawy ustalenia składek ZUS ≥ 2859,00 PLN (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Rodzaj ubezpieczenia …

Praca na wysokości

Praca na wysokości jest zaliczana do prac szczególnie niebezpiecznych. Jakie są wymagania prawne odnośnie prac na wysokości? Jak bezpiecznie organizować prace na wysokości? Jakie są zabezpieczenia? W rozumieniu rozporządzenia, pracą …

Ergonomia stanowiska pracy

Ergonomia, czyli nauka o pracy obejmująca problematykę dostosowania warunków pracy, środowiska pracy (m.in. mebli, urządzeń) do możliwości człowieka (anatomicznych, fizjologicznych i psychicznych). Odpowiednio urządzone stanowisko pracy zwiększa bezpieczeństwo i higienę …