Audyt BHP – obowiązek pracodawcy

Audyt w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to kontrola i ocena funkcjonujących w zakładzie pracy rozwiązań pod kątem ich zgodności z przepisami BHP. To także początkowy etap zmian w tym …

Computing Health and Safety

Computing Health&Safety As you probably know, office work can badly affect your body, mainly: neck, back, shoulders and spine. Spending many hours  at the computer, you shouldn’t be surprised that …