Biuro – zagorożenia, możliwe skutki, środki ochrony pracowników – BHP

Większość osób uważa, że praca w biurze pozbawiona jest zagrożeń. Jakkolwiek zagrożenia występują, w związku z czym organizując stanowiska pracy należy wziąć pod uwagę konsekwencje ewentualnych wypadków.

Do najważniejszych zagrożeń na stanowisku pracy biurowej, zaliczamy:

ZagrożenieŹródło zagrożeniaMożliwe skutkiŚrodki ochrony

czynniki fizyczne

pożarurządzenia i instalacje elektryczne, materiały palne, zaprószenia ogniaśmierć, oparzenia ciała, zatrucia, podrażnienia dróg oddechowych i oczupomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych, wyposażenie w sprzęt ppoż., szkolenia z zakresu ochrony ppoż., przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
porażenie prądem elektrycznymurządzenia zasilane energią elektryczną, instalacje elektryczneoparzenia, śmierćpomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych, korzystanie tylko ze sprawnych urządzeń, zakaz wykonywania napraw urządzeń zasilanych energią elektryczną we własnym zakresie
poślizgnięcie, upadek na tej samej płaszczyźnieprzemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami, nieład na stanowisku pracy, przewody zasilające na podłodzezłamania, zwichnięcia kończyn, stłuczenia ciaławzmożona uwaga, zabezpieczenie przewodów zasilających lub usytuowanie w sposób bezpieczny, ład i porządek w miejscu pracy
upadek z poziomu różnego od otoczeniaukładanie dokumentów na górnych półkach regałów i szaf przy użyciu podestów, schody, pośpiechurazy kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych, stłuczenia ciała, zranieniastosowanie podestów w dobrym stanie technicznym,

systematyczne przeglądy i ocena stanu technicznego powierzchni schodów,

ograniczenie pośpiechu

uderzenie o nieruchome elementy, wystające przedmiotywejścia, dojścia, niezamknięte szuflady, drzwiczki szafek, wyposażenie stanowiska pracy, źle ustawione sprzętydrobne urazy całego ciała, skaleczeniazapewnienie prawidłowej, niekolizyjnej organizacji stanowisk pracy, unikanie pośpiechu, zachowanie uwagi
uderzenie spadającymi przedmiotamiprzedmioty rozmieszczone na górnych półkach szaf, regałów np. segregatoryurazy ciała, zranienia, stłuczeniastaranne rozmieszczanie przedmiotów na półkach,

zachowanie ostrożności

niewłaściwe oświetlenienieprawidłowe usytuowanie monitora względem okien, brak wyposażenia okien w elementy eliminujące olśnieniezmęczenie, spadek wydajności pracyprawidłowe ustawienie monitorów względem okien,

wyposażenie okien w żaluzje eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych,

zapewnienie prawidłowego oświetlenia na stanowisku pracy tj. 500 lx,

wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia na stanowisku pracy,

zapewnienie oświetlenia miejscowego (dodatkowe lampy),

badanie wzroku w ramach profilaktyki lekarskiej,

stosowanie okularów korekcyjnych wg zaleceń zakładowego lekarza

 

elementy ostrekontakt z ostrymi przedmiotami: nożyczki, zszywki, nożyki do otwierania korespondencji, gilotyny do papieruzranienia kończyn górnychzwiększona uwaga podczas pracy, ład na stanowisku pracy
hałasurządzenia wykorzystywane w codziennej pracy (faks, drukarka),nawiewy, rozmowy pomiędzy współpracownikamitrudności z koncentracją, zmęczeniesprawność urządzeń, eliminowanie źródeł hałasu, wyznaczanie przegród pomiędzy biurkami
mikroklimatniewłaściwa temperatura, wilgotność, wentylacjachoroby dróg oddechowych i oczuprawidłowa regulacja klimatyzacji, nawiewów

czynniki psychofizyczne

obciążenie układu mięśniowo szkieletowego (wysiłek statyczny)długotrwała pozycja siedząca, wielogodzinna praca z komputeremdolegliwości układu mięśniowo szkieletowego, w dłuższym okresie zmiany zwyrodnienioweprawidłowa organizacja pracy, praca naprzemienna, przerwy w pracy
streskonflikty pomiędzy współpracownikami, przełożonymi, praca pod presją czasuchoroby na tle nerwowym, wypalenie zawodowewłaściwa organizacja pracy, stosowanie technik relaksacyjnych, wykorzystywanie przerw, urlopów.

szkolenia i treningi w budowaniu pozytywnych relacji

czynniki biologiczne

mikroorganizmy chorobotwórczekontakt z innymi pracownikami, warunki atmosferyczne, nawiewy, rzadkie czyszczenie klimatyzacjialergie, choroby dróg oddechowych, choroby zakaźneprzestrzeganie profilaktyki i higieny zdrowia, stosowanie żeli do dezynfekcji rąk, terminowa konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych