BHP – Zagrożenia w pracy administracyjno – biurowej

Stanowiska pracy biurowej tworzone są zarówno w przedsiębiorstwach państwowych jak również w prywatnych. Praca biurowa dominuje w bankach, firmach ubezpieczeniowych, informatycznych, finansowo księgowych, kancelariach prawnych. Ten typ pracy powszechnie uznawany jest jako lekki, pozbawiony praktycznie ryzyka wystąpienia wypadków czy chorób. Jednak analizując dokładnie pracę biurową można dojść do wniosku, że na stanowiskach administracyjno – biurowym występuje szereg zagrożeń dla życia i zdrowia. Rolą pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, tj. bezpiecznych i higienicznych, czyli takich które chronić będą przed wypadkami i chorobami.  

Wśród najczęstszych chorób pracowników biurowych wymienić można przewlekłe zapalenie ścięgien i jego pochewki, zespół cieśni w obrębie nadgarstka, choroby układu mięśniowo kostnego, nerwice, depresje, choroby wzroku, słuchu.

Z kolei główną przyczyną wypadków w pracy są potknięcia, upadki i poślizgnięcia. Wiele z nich ma poważne konsekwencje: skręcenia lub złamania kończyn, a nawet wstrząśnienie mózgu. Zarówno wymienione powyżej choroby jak i wypadki mogą skutkować długotrwałą niezdolnością do pracy, której koszty ponosi pracodawca, tj. koszt zatrudnienia nowych pracowników i ich przeszkolenia, zlecenie nadgodzin pozostałym pracownikom, zwiększona składka ubezpieczeniowa (koszt ubezpieczenia wypadkowego).

Najczęstszą przyczyną potknięć są:

– pozostawione na drogach komunikacji przedmioty,

– uszkodzone podłogi, wykładziny,

– niedomknięte szuflady.

W biurach dochodzi również do upadków z wysokości, np. gdy pracownik chcąc sięgnąć przedmiot do którego nie ma dostępu z poziomu podłogi używa krzesła biurowego, tj. obrotowego którego podporą są kółka jezdne.

Do najczęstszych przyczyn poślizgnięć zaliczyć można:

·         rozlane płyny (np. kawa, herbata w kuchni),

·         niesprzątnięte, wilgotne posadzki w łazienkach,

·         oblodzenie na przejściach.

Należy pamiętać, że pracownikowi należy zapewnić odpowiednie środowisko pracy:

 – temperaturę (co najmniej 18 oC),

– wilgotność powietrza (40-60%, im wyższa wilgotność tym mniejsze chłodzenie ciała przez skórę),

– wentylację powietrza, która powinna zapewnić 5 krotną wymianę powietrza na godzinę, najczęściej wystarczy sprawna wentylacja naturalna czyli grawitacyjna.

– oświetlenie (zarówno naturalne jak i sztuczne), najlepsze oświetlenie pomieszczenie mieści się w przedziale od 300lx do 700lx; oświetlenie przy klawiaturze powinno wynosić około 500 xl,

– hałas (przy pracach koncepcyjnych wymagających skupienia maksymalnie 55 dB tj, szept; przy pracach biurowych nie wymagających skupienia 65dB (głośna rozmowa w call center, biurach obsługi klienta), na żadnym stanowisku nie więcej niż 85 dB.

Pracodawca powinien pamiętać, że na każdego pracownika zatrudnionego w pomieszczeniach pracy stałej, powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi niezajętej przez urządzenia techniczne. Pomieszczenia biurowe, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, powinny mieć wysokość 3,0 m, natomiast te, w których występują takie czynniki – wysokość 3,3 m.

Wyposażenie biura

Wszystkie elementy stanowiska komputerowego są ważne: krzesło, biurko, monitor, klawiatura, podnóżek. Poniżej podstawowe wymagania odnoście wyposażenia stanowiska pracy:

Krzesło powinno być wyposażone w co najmniej pięciopodporową podstawę z kółkami jezdnymi, regulowane siedzisko w zakresie od 40 – 50 cm od podłogi, regulację wysokości oparcia i odchylenia oparcia, możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360o, podłokietniki.

Biurko: powinno być na tyle szerokie i głębokie, aby można było dogodnie ustawić elementy wyposażenia stanowiska pracy w odpowiedniej odległości od siebie oraz swobodnie wykonywać powierzone zadania.

Monitor: ustawiony w taki sposób, aby górna krawędź ekranu nie znajdowała się powyżej oczu pracownika, jeśli nie jest to możliwe ze względu na indywidualne cechy antropometryczne pracownika zaleca się zastosowanie oddzielnej podstawki na monitor; odległość ekranu od oczu pracownika powinna wynosić między 40 a 75 cm, a regulacja pochylenia ekranu (min. 20o do tyłu i 5o do przodu), obrót wokół własnej osi (co najmniej o 120o – po 60o w obu kierunkach).

Klawiatura: położona w odległości co najmniej 10 cm od przedniej krawędzi biurka.

Podnóżek: na życzenie pracownika a także gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze należy wyposażyć stanowisko w podnóżek.

Ułożenie rąk: kąt pomiędzy ramieniem a przedramieniem powinien mieć 120 stopni, łokcie oparte na podłokietnikach, klawiatura ułożona na wysokości łokci, nadgarstki nigdy nie powinny opierać się o kant stołu, niezachowanie ww. zasad sprzyja chorobie zawodowej, tj. cieśni nadgarstka.

Wysokość i głębokość wnętrza szaf na dokumenty i regałów powinna zapewniać łatwy dostęp, aby można było sięgnąć po akta lub przedmioty z poziomu podłogi. Szafa nie powinna być więc wyższa niż 2,2 m.

Praca przy monitorach ekranowych

Monitor ekranowy powinien spełniać następujące wymagania:

• znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne,

• obraz na ekranie powinien być stabilny,

• jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania w zależności od warunków oświetlenia stanowiska pracy,

• regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie ekranu,

• ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr,

• ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicie światła.

Osobom pracującym przy monitorach pracodawca powinien zapewnić:

• możliwość przemiennego łączenia pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z pracą, która nie obciąża narządu wzroku i jest wykonywana w innych pozycjach ciała lub co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego,

• okulary korygujące wzrok – zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych wykażą potrzebę ich stosowania przy obsłudze monitora ekranowego.

Spełnienie ww. wymogów odnośnie warunków pracy i środowiska pracy z pewnością przełoży się na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, a tym samym na finanse pracodawcy.