BHP w gastronomii, zagrożenia na stanowisku kelnera

Kelner wykonuje pracę w różnego rodzaju lokalach gastronomicznych: restauracjach, pubach, kawiarniach, centrach konferencyjnych, salach bankietowych, domach weselnych. Podstawowym miejscem pracy kelnera jest sala konsumpcyjna wewnątrz lokalu ale również „ogródki restauracyjne” w okresie letnim. Ponadto wykonuje drobne obowiązki w obszarze kuchni, m.in. składając i odbierając zamówienia.

Kelner pracuje w systemie zmianowym, najczęściej również w weekendy, średnio od 8 do 12 godzin dziennie.

Do zadań kelnera należy:

– przygotowanie sali spożywania posiłków,

– ustawienie stołów, rozłożenie sztućców, szkła, talerzy,

– wprowadzanie gości do restauracji i wskazywanie im wolnych miejsc,

– udzielanie informacji w zakresie menu,

– obsługa gości (przyjmowanie i serwowanie zamówień, inkasowanie należności),

– odbiór dań z kuchni,

– wykonywanie lub wspieranie pracy barmana: przygotowanie napoi,

– dbanie o porządek w sali spożywania posiłków,

– roznoszenie dań do pokoi gości (w przypadku kelnerów hotelowych).

Wykonując zadania kelner posługuje się narzędziami: talerzami, sztućcami, szklankami, kieliszkami, tacami, wózkami kelnerskimi, podgrzewaczami, ekspresami do kawy/ herbaty, korkociągami, shakerami, rozdrabniaczami lodu.

Kelner pracuje pod presją czasu. Jego praca wymaga szybkiego tempa, czujności i cierpliwości.

Praca związana jest z dużym wysiłkiem fizycznym:

– ilość roznoszonych zamówień w ciągu zmiany roboczej,

– promień obsługi” – czyli odległość od rozdzielni kelnerskiej do najdalej oddalonego stołu na sali konsumenckiej,

– układ sali konsumpcyjnej – jeden poziom/ wiele poziomów, konieczność przemieszczania się po schodach.

Wobec osób zajmujących stanowisko kelnera wymaga się obowiązkowych badań lekarskich

wykonywanych przez lekarza medycyny pracy stwierdzających brak przeciwskazań do

wykonywania zawodu. Dodatkowo kelner nie może być nosicielem chorób zakaźnych dlatego musi posiadać ważną książeczkę zdrowia do celów sanitarnoepidemiologicznych.

Kelner musi uczestniczyć w szkoleniu BHP wstępnym (instruktażu ogólnym i stanowiskowym) oraz w szkoleniu okresowym. Jednocześnie musi zostać wyposażony i stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Powinien być zapoznany z instrukcjami bhp, postępowania w przypadku pożaru, ewakuacji, udzielania I pomocy. Własnoręcznym podpisem musi poświadczyć, że zapoznał się z kartą Oceny Ryzyka Zawodowego.

Identyfikacja zagrożeń

Czynniki fizyczne:

– upadek na tym samy poziomie,

– upadek na różnych poziomach,

– poślizgnięcie się,

– potknięcie się,

– uderzenie przez spadający przedmiot,

– uderzenie o nieruchome elementy,

– skaleczenie,

– hałas,

– energia elektryczna,

– pożar,

– wysoka temperatura,

– mikroklimat.

Czynniki psychofizyczne:

– obciążenie dynamiczne,

– obciążenie statyczne,

– agresja ze strony klienta,

– stres.

W celu ograniczenia istniejących zagrożeń należy stosować środki organizacyjne i techniczne oraz okresowo analizować ich przydatność.