BHP dla firm sprzątających. Bezpieczeństwo pracowników. Zagrożenia na stanowisku pracy sprzątaczki

Osoby sprzątające odpowiadają za utrzymanie pomieszczeń w czystości. Usługi osób sprzątających potrzebne są w biurach, urzędach, szkołach, lokalach usługowych, galeriach handlowych, hotelach, szpitalach, prywatnych mieszkaniach. Jest to praca fizyczna, do wykonywania której potrzebny jest dobry stan zdrowia. Do głównych obowiązków osób sprzątających należy utrzymanie porządku, czystości pomieszczeń, tj:

– dobór odpowiednich środków do wyczyszczenia określonej powierzchni,

– mycie podłóg, parapetów, okien, drzwi, balustrad schodów,

– odkurzanie i pranie wykładzin oraz tapicerki krzeseł i foteli,

– ścieranie kurzu,

– czyszczenie przeszklonych części mebli, drzwi, oświetlenia, luster,

– mycie urządzeń kuchennych,

– uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, kuchni,

– czyszczenie i odkażanie umywalek, armatury urządzeń sanitarnych,

– opróżnianie koszy na śmieci,

– zmiana pościeli i ręczników,

– sprzątanie otoczenia przed wejściem do budynków oraz pomieszczeń w których przechowywane są urządzenia i środki do sprzątania.

Aby zapewnić bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom, pracodawca powinien poinformować o zagrożeniach, które wiążą się z wykonywaną pracą oraz o metodach i środkach ochrony przed zagrożeniami.

Wśród zagrożeń na stanowisku pracy sprzedawcy należy wymienić:

1.porażenie prądem elektrycznym – na skutek przerwanej instalacji elektrycznej, używaniu uszkodzonych gniazdek, wtyczek, okablowania, prowizorycznego podłączania urządzeń zasilanych prądem, obsłudze urządzeń nie posiadających okresowych badań ochrony przeciwporażeniowej,

2.pożar – z powodu zwarcia instalacji elektrycznej, nieostrożnego obchodzenia się z otwartym ogniem,

3.obciążenie układu ruchu (wysiłek statyczny) – praca w wymuszonej pozycji ciała np. stojącej, klęczącej, w pochyleniu,

4.obciążenie układu ruchu (wysiłek dynamiczny) – prace porządkowe, ręczne prace transportowe,

5.uderzenie o nieruchome przedmioty – wejścia, dojścia, meble, urządzenia, wyposażenia stanowisk pracy, elementy wyposażenia wnętrza,

6.uderzenie przez spadające przedmioty – nieprawidłowo ułożone (niestabilne, niezabezpieczone dokumenty, segregatory, inne przedmioty) na regałach, szafach, półkach,

7.upadek na tej samej płaszczyźnie – przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami, nieład, bałagan, pozostawione przedmioty, kable przewody w poprzek dróg komunikacyjnych, mokre, śliskie, oblodzone powierzchnie,

8.upadek na niższy poziom – upadek z drabiny, ze schodów,

9.urazy w wyniku ukłucia, przekłucia, przecięcia – ruchome części maszyn, ostre narzędzia, krawędzie puszek, tłuczonego szkła, igły i inne odpady w koszach na śmieci,

10.kontakt z elementami ruchomymi – pochwycenie, wciągnięcie, zmiażdżenie przez ruchome części maszyn, narzędzi,

11.hałas – zbyt głośne dźwięki w danym miejscu i czasie np. maszyny do czyszczenia, krzyki uczniów,

12.stres – odpowiedzialność, pośpiech przy wykonywaniu prac, presja przełożonych, konflikty międzyludzkie,

13.mikroroganizmy chorobotwórcze – czynniki chorobotwórcze zawarte w kurzu, brudzie, śmieciach, odpadkach, ziemi, pyłkach roślin,

14.makroroganizmy chorobotwórcze – wektory chorób (organizmy je przenoszące).

Poinformowanie pracowników z zagrożeniami na stanowisku pracy oraz sposobach ochrony przez zagrożeniami to podstawowy obowiązek pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest do zapoznania zatrudnionych z oceną ryzyka zawodowego przed rozpoczęciem pracy. Najczęściej następuje to podczas szkoleń bhp. Pracownik powinien podpisać potwierdzenie poinformowania o zagrożeniach związanych z pracą, które należy dołączyć do akt osobowych pracownika.

Dopuszczenie pracowników do pracy bez poinformowania o zagrożeniach naraża pracodawcę na konsekwencje prawne. Pracodawca naraża się także na odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do pracownika. Jeżeli pracownik poniesie szkodę w wyniku wypadku w pracy a nie został poinformowany o zagrożeniach na stanowisku pracy, będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.