Bezpieczeństwo w przestrzeni biurowej podczas epidemii. Zalecenia Ministerstwa Rozwoju.

Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni biurowej w trakcie epidemii COVID19 – wytyczne Ministerstwa Rozwoju.

Wytyczne dla Pracodawców

 1. W obszarze: wejścia, wyjścia, pomieszczenia socjalne, należy ustawić dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 2. Zachować odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami.
 3. Zaplanować grafik pracy pracowników (jeśli umożliwia to charakter wykonywanej pracy) w taki sposób aby osoby blisko siebie siedzące mijały się ze sobą w określonych odstępach czasowych. Zalecana jest praca zdalna.
 4. Wyznaczyć na podłodze (w częściach wspólnych: hole windowe, windy, przed wejściem do budynku, w jadalniach, pomieszczeniach kuchennych) strefy zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikami.
 5. Umieścić przy umywalkach, zlewach instrukcji mycia rąk oraz ich dezynfekcji.
 6. W celu komunikacji korzystać z telefonów komórkowych, e-maili, komunikatorów internetowych, itp.
 7. Zmniejszyć liczbę pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. rozłożenie godzin rozpoczęcia pracy, przerw na posiłki).
 8. Dezynfekować przedmioty używane w pomieszczeniach socjalnych, np. pracownik chcący skorzystać z kuchni powinien uprzednio przetrzeć dostępnym środkiem do dezynfekcji blat stołu, oparcie krzesła, przyciski sprzętu AGD. Rekomenduje się ograniczenie liczby osób przebywających w pomieszczeniach socjalnych.
 9. Myć naczynia w zmywarkach w temperaturze co najmniej 60 stopni C lub używać wyłącznie własnych sztućców, kubków, talerzy.
 10. Przeprowadzać częstsze sprzątanie pomieszczeń socjalnych, WC, dezynfekcję przycisków wind, klamek, włączników światła i innych powierzchni lub elementów często i wspólnie używanych.
 11. Myć i dezynfekować ręce przed i po skorzystaniu ze wspólnego sprzętu biurowego tj. drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek, dotykowych paneli sterowania itp.
 12. Określić liczbę osób mogących przebywać w windzie (maksymalna liczba osób podzielona przez 3) i oznaczyć tą liczbę przy wejściu.
 13. Obowiązkowe noszenie maseczek jedynie przez osoby mające kontakt z osobami z zewnątrz i kontrahentami oraz przez osoby z zewnątrz i kontrahentów.
 14. Częste wietrzenie pomieszczeń biurowych. Nie należy stosować wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.

Wytyczne dla Pracowników

 1. Pracownik, u którego wystąpią objawy chorobowe lub który będzie miał kontakt z osobą mającą widoczne objawy chorobowe albo która była narażona na kontakt z osobą zarażoną, przebywającą w izolacji, albo kwarantannie, nie powinien przychodzić do pracy. Powinien stosować się do wytycznych służb medycznych i sanitarnych.
 2. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy, pracownik zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 3. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników – przynajmniej 1,5 metra.
 4. Częste i dokładne mycie rąk, wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce. Dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 5. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa (zgiętym łokciem lub chusteczką) podczas kaszlu, kichania. Dokładne umycie rąk.
 6. Unikanie dotykania dłońmi okolic twarzy (zwłaszcza ust, nosa i oczu).
 7. Zachowanie czystości i higieny stanowiska pracy (szczególnie po zakończonym dniu pracy). Pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka.