Kary porządkowe wskazane w Kodeksie Pracy

Zarówno pracownik jak i pracodawca powinien być świadomy swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę a także następstw nieprzestrzegania zapisanych ustaleń. Odpowiedzialność porządkowa pracownika Pracodawca ma prawo …