Badania do pracy

Badania lekarskie pracowników obejmują: 1) badanie wstępne – wykonywane przed przyjęciem do pracy, 2) badania okresowe – wykonywane w trakcie zatrudnienia, we wskazanym przez lekarza terminie, 3) badania kontrolne – …

Szkolenia okresowe bhp

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek organizować pracownikom szkolenia okresowe bhp. Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności oraz zaznajomienie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno …

Szkolenie wstępne bhp

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe wymagania odnośnie przekazywanych treści, zasad i zakresu szkolenia oraz sposobu udokumentowania instruktażu, zostały zawarte w …

Zmiany w szkoleniach bhp

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać dwie zmiany dotyczące szkoleń BHP. Wprowadzone zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą: 1) zniesienia obowiązku szkoleń okresowych bhp dla stanowisk administracyjno – biurowych u …

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo w organizacji tworzą ludzie (pracodawca, zarząd, kierownictwo, pracownicy). Wspólnymi siłami, dzień po dniu, wszyscy zatrudnieni powinni podejmować czynności zmierzające do eliminacji nieprawidłowości w środowisku pracy, które powodują wypadki w …