Jak ograniczyć zagrożenia w miejscu pracy

Zgodnie z przepisami bhp, na pracodawcy ciąży obowiązek organizacji pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz działaniem czynników szkodliwych i uciążliwych. W praktyce oznacza to wyeliminowanie zagrożeń dla …

Bezpieczeństwo w szkołach – zmiany 2019

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach nakłada obowiązek: 1.    Rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami. W rejestrze …

Szkolenia dla pracowników szkół

Zgodnie z paragrafem 21 – znowelizowanego pod koniec ubiegłego roku, rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,  wszyscy pracownicy szkoły lub placówki podlegają obowiązkowi …

Nowy wzór protokołu powypadkowego

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowego protokołu powypadkowego. Celem wprowadzanych zmian jest ograniczenie przetwarzania danych osobowych, a tym samym dopasowanie do Ustawy RODO. Nowy wzór protokołu ustalenia okoliczności …

Obowiązkowe badania dla pracowników

Badania lekarskie pracowników obejmują: 1) badanie wstępne – wykonywane przed przyjęciem do pracy, 2) badania okresowe – wykonywane w trakcie zatrudnienia, we wskazanym przez lekarza terminie, 3) badania kontrolne – …

Szkolenia okresowe bhp – dla kogo i kiedy

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek organizować pracownikom szkolenia okresowe bhp. Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności oraz zaznajomienie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno …

Szkolenie wstępne bhp – kiedy organizować

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe wymagania odnośnie przekazywanych treści, zasad i zakresu szkolenia oraz sposobu udokumentowania instruktażu, zostały zawarte w …

Zmiany w szkoleniach bhp

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać dwie zmiany dotyczące szkoleń BHP. Wprowadzone zmiany w Kodeksie Pracy dotyczą: 1) zniesienia obowiązku szkoleń okresowych bhp dla stanowisk administracyjno – biurowych u …