Pierwsza pomoc w pracy

Zgodnie z Kodeksem Pracy, odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi Pracodawca. Aby Pracodawca mógł skutecznie zapobiegać wypadkom i chorobom musi systematycznie i dokładnie analizować zagrożenia …

Służba BHP

Zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca który ukończył szkolenie okresowe w …

Jak dbać o kręgosłup w pracy i po pracy

Podczas pracy biurowej dominuje wysiłek statyczny, tzn. mięśnie zmieniają napięcie ale nie zmieniają długości (tzw. skurcz izometryczny). Mięśnie są wówczas utrzymywane w stanie długotrwałego napięcia. Powoduje to ich ucisk na …

Obowiązki Pracodawcy w okresie zimowym

Obowiązki Pracodawcy w okresie zimowym Okres zimowy rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 marca. W tym okresie pracodawca ma dodatkowe obowiązki wobec pracowników: Utrzymywanie właściwej temperatury w pomieszczeniu pracy …