Świadczenia z tytułu wypadku w pracy 2019

Osobie, która uległa wypadkowi przy pracy, przysługują świadczenia powypadkowe, m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne oraz jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Rodzaje świadczeń, zasady ich wypłaty oraz wysokości określa Ustawa z dnia …

Składki ZUS na rok 2019

Wysokość składek na rok 2019 Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2019 roku wynosi 4.765 zł. Kwota podstawy ustalenia składek ZUS ≥ 2859,00 PLN (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Rodzaj ubezpieczenia …