Gaśnice w miejscu pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepis ten odnosi się również do kwestii związanych z ochroną przeciwpożarową. Jednym z podstawowych elementów zapewniających …

Wypadki przy pracy

W każdym zakładzie pracy, w każdym miejscu pracy, może dojść do wypadku. Żaden pracodawca bez względu na wprowadzone środki bezpieczeństwa nie jest w stanie wykluczyć możliwości wystąpienia wypadku przy pracy. …