Szkolenie wstępne BHP

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA SZKOLENIA BHP Pracodawca ma obowiązek organizować pracownikom szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Kwestie szkoleń BHP precyzyjnie reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia …