Szkolenia okresowe BHP

SZKOLENIE OKRESOWE Szkolenie wstępne nie jest wystarczające aby zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy dlatego pracodawcy muszą przeprowadzać Szkolenia okresowe BHP. Celem szkolenia okresowego BHP jest aktualizacja i ugruntowanie …