Podstawowe definicje BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – to zbiór zasad i przepisów dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Jest to także niezależna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem odpowiednich warunków pracy (bezpiecznych …