Warto wiedzieć

blog

Audyt BHP – obowiązek pracodawcy

Audyt w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to kontrola i ocena funkcjonujących w zakładzie pracy rozwiązań pod kątem ich zgodności z przepisami BHP. To także początkowy etap zmian w tym …