Warto wiedzieć

blog

Badania do pracy

Badania lekarskie pracowników obejmują: 1) badanie wstępne – wykonywane przed przyjęciem do pracy, 2) badania okresowe – wykonywane w trakcie zatrudnienia, we wskazanym przez lekarza terminie, 3) badania kontrolne – …

Szkolenia okresowe bhp

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek organizować pracownikom szkolenia okresowe bhp. Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności oraz zaznajomienie pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno …